Department seminars

Seminars in 2017

 • Samed Bajrić: Boolean functions and their applications in cryptography, 30.11.2017
 • Marina Trkman: Technological and business views of future eHealth ecosystem – retrospective on first five months and plans for the near future, 16.11.2017
 • Primož Cigoj: Web and web applications security evaluation and provision, 20.9.2017
 • Marina Trkman, Živa Stepančič: Summer school on privacy, 20.9.2017
 • Vladimir Jovanovikj: Context-aware security for protection of ubiquitous social systems, 14. 6. 2017
 • Živa Stepančič: Introduction to LaTeX, 2. 2. 2016

Seminars in 2016

 • Matija Jekovec: Improving the customer service support for on-line users by introducing modern web technologies, 27. 5. 2016
 • Blaž Ivanc: Development approach to the attack modeling”, “Information security aspects of the public safety data interoperability network, 20. 9. 2016

Seminars in 2015

 • Matej Babič: New Cybercrime Taxonomy, 9.12.2015
 • Živa Stepančič: Survey analysis for digital market profiling in STORK2.0 project, 19.11.2015
 • Tanja Arh: Presentation of Community of Practice (CoP) for Employment Service of Slovenia, 4.11.2015
 • Blaž Ivanc: Analysis of Advanced Cyber Attacks with Quantified ESM, 3.9.2015
 • Dušan Gabrijelčič: Predstavitev projekta Flex4Grid, 24.4.2015.

Seminars in 2014

 • Primož Cigoj: Dynamic forensic – D-FET infrastruktura, 7. 4. 2014.
 • Vito Tomažin: Digitalna forenzika, 7. 4. 2014.
 • Blaž Ivanc: Metapodatki, slovarji in ontologije s poudarkom na komunikacijskih sistemih služb prvega odziva, 25. 9. 2014.
 • Primož Cigoj: Edufors – platforma v oblaku za izobraževanje na področju digitalne forenzike, 22. 10. 2014.

Seminars in 2013

 • Tanja Arh: Čezmejne e-storitve na podlagi e-identitet, 24. 5. 2013.
 • Andrej Jerman Blažič: Metode raziskovanja in raziskovalni problemi na področju »Game-Based Learning«, 27. 11. 2013.
 • Tomaž Klobučar: JSI’s pilot services in STORK 2.0, maj 2013.
 • Maks Mržek: Fast Network communities vizualization on GPU, marec 2013.
 • Maks Mržek: Trendi TEM v spletnih novicah, junij 2013.

Seminars in 2012

 • Tanja Adžerska: User bias and information cascades in online trust systems, 19. 9. 2012.
 • Andrej Jerman Blažič: Analysing the required properties of business simulation games to be used in e-learning and education, 10. 5. 2012.
 • Maks Mržek: Omrežje Supervizor, 11. 1. 2012.
 • Maks Mržek: GPU Network analysis, 29. 5. 2012.