Laboratorij za odprte sisteme in mreže je bil ustanovljen leta 1992. Aktivnosti laboratorija so usmerjene v raziskave in razvoj informacijske varnosti, omrežij naslednje generacije, telekomunikacijskih tehnologij, komponent in integriranih sistemov ter storitev in aplikacij informacijske družbe. Laboratorij izvaja raziskovalni program "Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki". Raziskave potekajo še pri mednarodnih projektih iz programa Obzorje 2020, 7. okvirnega programa EU, programa DG Justice, programa Erasmusplus in programa HOME/ISPF ter pri nacionalnem temeljnem projektu.

NOVICE

 • Nova projekta CEF: SI-PASS in eID4U
  Nova projekta CEF: SI-PASS in eID4U

  Laboratorij za odprte sisteme in mreže je odprl leto 2018 z dvema novima projektoma iz Instrumenta za povezovanje Evrope:  SI-PASS in eID4U. Glavni cilj projekta SI-PASS, katerega koordinator je Laboratorij za odprte sisteme in mreže, je vzpostavitev osrednjega vozlišča eIDAS v Sloveniji in priključitev štirih javnih in ene zasebne čezmejne…

  Preberi več»
 • Druga letna konferenca SENTER
  Druga letna konferenca SENTER

  Laboratorij za odprte sisteme in mreže in Evropska mreža centrov odličnosti na področju kibernetskega kriminala SENTER organizirata mednarodno posvetovanje o pridobivanju podatkov iz javno dostopnih virov (OSINT) in boju proti kibernetskemu kriminalu in kibernetskemu terorizmu, ki bo 8. novembra 2017 v Hotelu Park na Bledu. Namen posvetovanja je obravnavati najnovejše…

  Preberi več»
 • Predsednik Pahor je na slovesnosti vročil državno odlikovanje prof. dr. Borki Jerman Blažič
  Predsednik Pahor je na slovesnosti vročil državno odlikovanje prof. dr. Borki Jerman Blažič

  Vodjo odseka, prof. dr. Borko Jerman Blažič je predsednik republike Slovenije Borut Pahor 31. 8. 2017 odlikoval za njene zasluge in prispevke za razvoj Interneta in računalniških komunikacij. Utemeljitev podelitve medalje in potek  proslave sta dosegljiva na: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/AEF076D895AB509BC125818D002B499A?OpenDocument https://www.sta.si/2422468/srebrni-red-za-zasluge-ivanu-reberniku-in-valeriju-gergijevu http://foto.sta.si/#!n/2422471

  Preberi več»
 • Raziskovalne aktivnosti laboratorija:

  • omrežja naslednje generacije in problem informacijske varnosti;
  • standardi in standardizacija na področju infomatike;
  • tehnologija e-izobraževanja in standardizacija na tem področju;
  • boj proti kibernetskemu kriminalu.
 • Najpomembnejši dosežki laboratorija

  • Novi koncepti ter razviti in implementirani standardizirani internetni protokoli: porazdeljeni protokol za nadzor dostopa v omrežju P2P, taksonomija internetnih sistemov zaupanja, model varnostnega konteksta v omrežju ipd.
  • Nove platforme in infrastruktura: sistem za prenos multimedijskih vsebin v internetnem omrežju, zasnovanem na protokolih P2P, platforma za sodelovanje in e-učenje v bodočem internetu, zaupanja vredna infrastruktura za čezmejne storitve v EU (e-uprava, e-izobraževanje, e-zdravje in e-bančništvo).
  • Novi mehanizmi in storitve: varnostni mehanizem za grafično overjanje uporabnikov mobilnih telekomunikacijskih naprav, overjanje e-identitet, rešitve za enkratno prijavo v
   računalniškem oblaku, e-izobraževalni portali (EduCenter, OpenScout) ipd.
  • Več tukaj...
 • Odsečni seminarji:

  Odsečni seminarji so namenjeni predstavitvam novih znanstvenih dognanj, rešitev, projektov ipd. Pri tem je pozornost namenjena samostojnemu poglabljanju znanja na izbranem področju, inovativnemu reševanju konkretnih znanstvenih problemov in seznanitvi z različnimi metodološkimi pristopi, pisni in ustni predstavitvi raziskovalnega dela ter rezultatov.

  Seminarji v letu 2017:
  • Samed Bajrić: Boolove funkcije in njihove aplikacije v kriptografiji, 30. 11. 2017
  • Marina Trkman: Tehnološki in poslovni vidiki bodočega ekosistema za e-zdravstvo - retrospektiva prvih pet mesecev projekta in predstavitev planov za bližnjo prihodnost, 16. 11. 2017
  • Primož Cigoj: Preverjanje in zagotavljanje varnosti v spletu in spletnih aplikacijah, 20. 9. 2017
  • Marina Trkman, Živa Stepančič: Poletna šola o zasebnosti, 20. 9. 2017
  • Vladimir Jovanovikj: Context-aware security for protection of ubiquitous social systems, 14. 6. 2017
  • Živa Stepančič: Uvod v LaTeX , 2.  2. 2017.

  Seznam preteklih seminarjev in napovedi si oglejte tukaj.