Seminars in 2020

 • Živa Stepančič, Overview of statistical data analysis / Pregled statističnih obdelav, 17. december 2020
 • Dušan Gabrijelčič, Ramanpreet Kaur, Živa Stepančič, Presentation of projects iFLEX, BD4OPEM, UiW / Predstavitev projektov iFLEX, BD4OPEM, UP, 13. may 2021
 • Živa Stepančič, Presentation seminar: Modelling of flexibility potential in smart grids and statistical support in projects  / Predstavitveno predavanje: Modeliranje potenciala prožnosti v pametnih omrežjih in statistična podpora v projektih, 7. october 2021

Seminars in 2018

 • Eleonora Zgonjanin: Information security in microfinancing institutions, 12.9.2018
 • Živa Stepančič: Flex4Grid: final results, 14.6.2018
 • Tanja Pavleska: COMPACT, 17.5.2018
 • Tomaž Klobučar: Secure cross-border e-services: the SI-PASS and eID4U projects, 25.1.2018

Seminars in 2017

 • Samed Bajrić: Boolean functions and their applications in cryptography, 30.11.2017
 • Marina Trkman: Technological and business views of future eHealth ecosystem – retrospective on the first five months and plans for the near future, 16.11.2017
 • Primož Cigoj: Web and web applications security evaluation and provision, 20.9.2017
 • Marina Trkman, Živa Stepančič: Summer school on privacy, 20.9.2017
 • Vladimir Jovanovikj: Context-aware security for protection of ubiquitous social systems, 14.6.2017
 • Živa Stepančič: Introduction to LaTeX, 2.2.2016

Seminars in 2016

 • Matija Jekovec: Improving the customer service support for on-line users by introducing modern web technologies, 27.5.2016
 • Blaž Ivanc: Development approach to the attack modeling, Information security aspects of the public safety data interoperability network, 20.9.2016

Seminars in 2015

 • Matej Babič: New Cybercrime Taxonomy, 9.12.2015
 • Živa Stepančič: Survey analysis for digital market profiling in STORK2.0 project, 19.11.2015
 • Tanja Arh: Presentation of Community of Practice (CoP) for Employment Service of Slovenia, 4.11.2015
 • Blaž Ivanc: Analysis of Advanced Cyber Attacks with Quantified ESM, 3.9.2015
 • Dušan Gabrijelčič: Presentation of the Flex4Grid project, 24.4.2015.

Seminars in 2014

 • Primož Cigoj: Dynamic forensic – D-FET infrastruktura, 7.4.2014.
 • Vito Tomažin: Digital forensics, 7.4.2014.
 • Blaž Ivanc: Metapodatki, slovarji in ontologije s poudarkom na komunikacijskih sistemih služb prvega odziva, 25.9.2014.
 • Primož Cigoj: Edufors – platforma v oblaku za izobraževanje na področju digitalne forenzike, 22.10.2014.

Seminars in 2013

 • Tanja Arh: Čezmejne e-storitve na podlagi e-identitet, 24.5.2013.
 • Andrej Jerman Blažič: Metode raziskovanja in raziskovalni problemi na področju »Game-Based Learning«, 27.11.2013.
 • Tomaž Klobučar: JSI’s pilot services in STORK 2.0, May 2013.
 • Maks Mržek: Fast Network communities vizualization on GPU, March 2013.
 • Maks Mržek: Trendi TEM v spletnih novicah, junij 2013.

Seminars in 2012

 • Tanja Adžerska: User bias and information cascades in online trust systems, 19.9.2012.
 • Andrej Jerman Blažič: Analysing the required properties of business simulation games to be used in e-learning and education, 10.5.2012.
 • Maks Mržek: Omrežje Supervizor, 11.1.2012.
 • Maks Mržek: GPU Network analysis, 29.5.2012.

demo

Laboratory for open systems and networks

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si