E5 – LABORATORY FOR OPEN SYSTEMS AND NETWORKS

Don Kihotka na Slovenskem ali
kako je internet prišel v Slovenijo


Borka Jerman Blažič
Ebesede
Advanced Communications
and Multimedia Security

Editors: Borka Jerman Blažič, Tomaž Klobučar
Springer
 
Informacijska varnost
v podjetniškem okolju

Rok Bojanc, Borka Jerman-Blažič, Metka Tekavčič
Ekonomska Fakulteta, Založništvo
Internet

Borka Jerman Blažič
Novi Forum 1996

 
Zakon o elektronskem poslovanju
in elektronskem podpisu s komentarjem


Marko Pavliha, Borka Jerman Blažič
with co-authors
GV Založba
Elektronsko poslovanje na internetu

Borka Jerman Blažič with co-authors 
Internet in pravo

Tomaž Klobučar with co-authors
Založba Pasadena


Advanced Security
in Networking, Vol.1


Borka Jerman Blažič, Tomaž Klobučar,
Wolfgang T. Scneider
IOS Press
 
Security and Privacy in
Advanced Networking Technologies


Borka Jerman Blažič, Tomaž Klobučar,
Wolfgang T. Schneider
IOS Press
Design for Teaching and Learning
in a Networked World

Editors: Tomaž Klobučar and others
Springer
 
Adaptive and Adaptable Learning

Editors: Katrien Verbert, Mike Sharples,
Tomaž Klobučar
Springer

demo

Laboratory for open systems and networks

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si