E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Don Kihotka na Slovenskem ali
kako je internet prišel v Slovenijo

Borka Jerman Blažič
Ebesede

Advanced Communications
and Multimedia Security

Uredniki: Borka Jerman Blažič, Tomaž Klobučar
Springer

 
Informacijska varnost
v podjetniškem okolju

Rok Bojanc, Borka Jerman Blažič,

Metka Tekavčič
Ekonomska fakulteta, Založništvo
Internet

Borka Jerman Blažič
Novi Forum 1996
 
Zakon o elektronskem poslovanju
in elektronskem podpisu s komentarjem

Marko Pavliha, Borka Jerman Blažič

s soavtorji
GV Založba

Elektronsko poslovanje na internetu

Borka Jerman Blažič s soavtorji

 
Internet in pravo

Tomaž Klobučar s soavtorji

Založba Pasadena

Advanced Security
in Networking, Vol.1

Borka Jerman Blažič, Tomaž Klobučar,
Wolfgang T. Scneider
IOS Press

 
Security and Privacy in
Advanced Networking Technologies

Borka Jerman Blažič, Tomaž Klobučar,
Wolfgang T. Schneider
IOS Press

Design for Teaching and Learning
in a Networked World

Uredniki: Tomaž Klobučar in drugi
Springer

 
Adaptive and Adaptable Learning

Uredniki: Katrien Verbert, Mike Sharples,
Tomaž Klobučar
Springer
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si