E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Aktivnosti Laboratorija za odprte sisteme in mreže so usmerjene v raziskave in razvoj omrežij naslednje generacije, telekomunikacijskih tehnologij, komponent in integriranih sistemov ter storitev in aplikacij informacijske družbe, predvsem tistih, ki zagotavljajo učinkovitejše in prodornejše uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja. Pomagamo pri izgradnji mostu med teorijo in prakso telekomunikacij in vzdržujemo aktivnosti na področju razvoja uporabniku prijaznih aplikacij.

Trenutne aktivnosti laboratorija potekajo v okviru raziskovalnega programa Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidki in pri raziskovalnih projektih:

  • CONCORDIA, DE4A, BD4OPEM, iFlex, RESONANCE in Athena iz programa Obzorje 2020,
  • SIQUID iz programa Digitalna Evropa,
  • DIGIBLEND iz programa Erasmus+.

Seznam preteklih projektov je na voljo tukaj.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si