E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: SiQUID – Slovensko testno omrežje za kvantne komunikacije

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025

Program: Digital Europe Programme (DIGITAL)


SiQUID bo vzpostavil povezave za kvantno distribucijo ključev (QKD) med več vladnimi vozlišči v Sloveniji in testno kvantno omrežje med raziskovalnimi institucijami v Ljubljani za napredne kvantne komunikacijske protokole. Projekt bo uskladil prizadevanja z javnimi in industrijskimi partnerji ter usposobil ključne kadre, mlade raziskovalce in inženirje na področju kvantne tehnologije.

Poleg tega bodo projektni partnerji testirali napredne kvantne komunikacijske protokole, kot sta QKD, neodvisen od merilnih naprav, in distribucija prepletenosti na dolge razdalje, da bi dodatno povečali varnost implementacij QKD in pripravili podlago za prihodnje polnopravno kvantno komunikacijsko omrežje.

Projekt je v tesnem stiku s pobudami za kvantno komunikacijsko infrastrukturo v sosednjih državah s ciljem olajšati usklajevanje nacionalnih prizadevanj ter omogočiti prihodnje čezmejne povezave in izvajanje vesoljskega segmenta EuroQCI.

Partnerji pri projektu:

  1. University of Ljubljana, FMF (Coordinator) /Univerza v Ljubljani, FMF (koordinator)/
  2. Jožef Stefan Institute /Institut Jožef Stefan /
  3. Beyond Semiconductor /Beyond Semiconductor, raziskave in razvoj, d.o.o. /
  4. Government Information Security Office /Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost/
  5. Government Office for the Protection of Classified Information /Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov/

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si