E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Instrument za povezovanje Evrope

Instrument za povezovanje Evrope (CEF) je ključni finančni instrument EU za spodbujanje rasti, delovnih mest in konkurenčnosti z usmerjenimi naložbami v infrastrukturo na evropski ravni. Podpira razvoj visoko učinkovitih, trajnostnih in učinkovito povezanih vseevropskih omrežij na področju prometa, energije in digitalnih storitev. Naložbe v CEF zapolnjujejo manjkajoče povezave v energetski, prometni in digitalni hrbtenici v Evropi.

Naši projekti:

eID4U – eID for University. V projektu eID4U se vzpostavljajo varne čezmejne storitve (e-registracija, e-prijava in e-dostop), ki jih je mogoče uporabiti z nacionalnimi sredstvi za elektronsko identifikacijo.
SI-PASS – Slovenian eIDAS Node and Integrated Services. Projekt je vzpostavil slovensko vozlišče eIDAS in z njim povezal štiri obstoječe javne in eno zasebno čezmejno e-storitev. Storitve spadajo na področje eZdravja, varovanja intelektualne lastnine, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, javnopravnih evidenc in poslovnih transakcij.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si