E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: SI-PASS – Slovenian eIDAS Node and Integrated Services
Program: Instrument za povezovanje Evrope
Trajanje: 1.1. 2018 – 30.4. 2019
Spletna stran: http://cef.si-pass.si

Glavni cilj projekta je vzpostavitev osrednjega vozlišča eIDAS v Sloveniji in priključitev štirih javnih in ene zasebne čezmejne e-storitve na področjih e-zdravja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronska poslovanja.

Pri projektu sodeluje osem slovenskih institucij:

 1. Institut “Jožef Stefan”
 2. Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije
 3. Nacionalni institut za javno zdravje
 4. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 5. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 6. SETCCE
 7. OSI
 8. Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si