E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

ERASMUS+

Program Erasmus+ je program EU za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladini in športu v Evropi. Njegov proračun v višini 14,7 milijarde EUR bo več kot 4 milijonom Evropejcem omogočil študij, usposabljanje in pridobivanje izkušenj v tujini.

Naši projekti:

GIRDA – Gameplay for Inspiring Digital Adoption
Projekt je obravnaval problem digitalne delitve in ovire pri učenju, s katerimi se srečujejo starejši državljani, ki pogosto nimajo digitalnih znanj. Skupaj s partnerji iz Velike Britanije, Avstrije in Severne Makedonije smo s terenskimi eksperimenti raziskali učinkovitost alternativnega pristopa za olajšanje digitalne pismenosti in digitalnega sprejemanja, ki temelji na digitalnih igrah, zasnovanih na napravah s tehnologijo na dotik.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si