E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

DG JUST

Generalni direktorat Komisije za pravosodje in potrošnike je odgovoren za politiko EU na področju pravosodja, pravic potrošnikov in enakosti spolov.

Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike (GD JUST) je generalni direktorat Evropske komisije. Vloga organa je zagotoviti, da je celotna Evropska unija (EU) območje svobode, varnosti in pravice. Posebne naloge in odgovornosti GD so določene z Rimsko pogodbo (glej drugi del, členi 17–22; tretji del, naslov III, členi 39–47), Amsterdamska pogodba, ki je začela veljati 1. maja 1999 in sklepe zasedanja Evropskega sveta v Tampereju (Finska) oktobra 1999. Ustrezni komisar je evropski komisar za pravosodje, potrošnike in enakost spolov (prej evropski komisar za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo).

Naši projekti:

LIVE_FOR – Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud – LIVE_FORensics. Projekt je opredelil najsodobnejše stanje, vključno s težavami in ovirami za uresničevanje Direktive 2014/41 / EU in evropskega preiskovalnega naloga ter okrepil ozaveščenost pravosodnih organov o najnovejših znanstvenih in izobraževalnih dosežkih na izbranih področjih ( forenzična raziskava v okolju računalništva v oblaku).

EIO-LAPD – European Investigation order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperation. Projekt bo nadalje raziskal ovire pri izvajanju Direktive 2014/41 / EU med državami članicami EU in pripravil smernice za učinkovitejše izvajanje, vključno z ukrepi za večjo ozaveščenost evropskih pravnikov.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si