E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

TESTIRANJE NOVE NAMIZNE IGRE “INFINITY”

V okviru projekta Erasmus+ “DiGiBLEND | Improving adult digital literacy through innovative gamified blended learning” smo razvili nov in inovativen pristop k poučevanju in usposabljanju osnovnih digitalnih veščin za ciljno skupino starejših odraslih. Kot rezultat smo razvili novo namizno igro “INFINITY” za namen ocenjevanje digitalne pismenosti med starejšimi odraslimi z uporabo metodologije “game-based assessment”. Testiranje je bilo uspešno in rezultati bodo uporabljeni pri desiminaciji projekta DiGiBLEND.

Starejši odrasli se težko prilagajajo na digitalno okolje, ker jim primanjkuje osnovne digitalne pismenosti, ki je potrebna za izvajanje vsakodnevnih dejavnosti v sodobnem digitalnem okolju. Njihova življenja, bodisi poklicna ali zasebna, niso temeljila na potrebi po razumevanju novih, digitalnih storitev. Vendar že več kot desetletje strategija EU in povezane politične pobude sledijo cilju izboljšanja digitalnih veščin in kompetenc vseh državljanov za uspešno digitalno preoblikovanje. V tem kontekstu se starejši obravnavajo kot učenci, ki jih je treba obravnavati potrpežljivo.

Dan Odprtih Vrat 2024 na Institutu “Jožef Stefan”

Na Institutu “Jožef Stefan” vsako leto organiziramo tradicionalne Dneve Jožefa Stefana, ki v počastitev rojstnega dne Jožefa Stefana – 24. marca – običajno potekajo konec marca. Dneve Jožefa Stefana 2024 zaključujemo v soboto, 23. 3. 2024 na Dan odprtih vrat Instituta “Jožef Stefan”, ki ga organiziramo v sodelovanju z raziskovalnimi odseki in centri. Dan odprtih vrat je namenjen splošni javnosti, ko na obisk sprejmemo vse, ki jih zanima, kaj in kako delamo na našem inštitutu.

V okviru programskega sklopa »Gradimo sodobni svet« bomo svoje raziskovalno delo predstavili tudi člani in članice Laboratorija za odprte sisteme in mreže.

Vljudno vabljeni. Celotni program si lahko ogledate tukaj.

Oglejte si video https://video.arnes.si/watch/0nwpfhmbg2dj

Dan odprtih vrat se s prvimi ogledi na Jamovi 39 začne ob 9:00 uri. Programski sklopi se začenjajo vsako polno uro in trajajo eno uro. Zadnji ogledi se začnejo ob 13:00 uri. Parkiranje na Jamovi 39 ni mogoče, obiskovalci lahko parkirajo na parkirišču sosednje Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 15, število parkirnih mest je omejeno.

Dan odprtih vrat Instituta “Jožef Stefan”

Na Institutu “Jožef Stefan” vsako leto organiziramo tradicionalne Dneve Jožefa Stefana, ki v počastitev rojstnega dne Jožefa Stefana – 24. marca – običajno potekajo konec marca. Dneve Jožefa Stefana 2023 zaključujemo v soboto, 25. 3. 2023 na Dan odprtih vrat Instituta “Jožef Stefan”, ki ga organiziramo v sodelovanju z raziskovalnimi odseki in centri. Dan odprtih vrat je namenjen splošni javnosti, ko na obisk sprejmemo vse, ki jih zanima, kaj in kako delamo na našem inštitutu.

V okviru programskega sklopa »Gradimo sodobni svet« bomo svoje raziskovalno delo predstavili tudi člani in članice Laboratorija za odprte sisteme in mreže.

Vljudno vabljeni. Celotni program si lahko ogledate tukaj.

Oglejte si video https://video.arnes.si/watch/0nwpfhmbg2dj

Dan odprtih vrat se s prvimi ogledi na Jamovi 39 začne ob 9:00 uri. Programski sklopi se začenjajo vsako polno uro in trajajo eno uro. Zadnji ogledi se začnejo ob 13:00 uri. Parkiranje na Jamovi 39 ni mogoče, obiskovalci lahko parkirajo na parkirišču sosednje Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 15, število parkirnih mest je omejeno.

SiQUID – Slovensko testno omrežje za kvantne komunikacije

Naš laboratorij je vključen v novi projekt SiQUID, ki bo vzpostavil kvantno distribucijo ključev med več vladnimi vozlišči v Sloveniji in testno kvantno omrežje med raziskovalnimi ustanovami v Ljubljani. Delo pri projektu se je uradno začelo izvajati 1. januarja 2023.

Laboratorij za odprte sisteme in mreže bo imel pomembno vlogo pri prizadevanjih projekta SiQUID, saj bo s svojim strokovnim znanjem na področju informacijske varnosti in zaščite kritične infrastrukture povečal obseg projekta in pospešil razvoj naprednih kvantnih komunikacijskih protokolov.

Začetek projekta SiQUID pomeni razburljiv mejnik na področju kvantnih komunikacij v Sloveniji in postavlja temelje za prihodnji napredek na področju kvantne tehnologije. Več o projektu lahko preberete tukaj.

Prosta delovna mesta za mlade raziskovalce in raziskovalke

Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan” razpisuje prosta delovna mesta Mladi raziskovalec/mlada raziskovalka na naslednjih področjih:

  • kibernetska varnost in nove tehnologije za kibernetsko-fizično varnost,
  • nove internetne tehnologije,
  • pametne digitalne storitve v energetiki,
  • upravljanje z zaupanjem in identiteto.

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke, ki jih zanima interdisciplinarno raziskovalno delo na katerem od navedenih področjih.

Laboratorij ponuja stimulativno, prijazno in fleksibilno okolje za delo, dostop do najnovejše opreme, usmerjeno mentorstvo ter sodelavce z bogatimi izkušnjami. Hkrati omogoča svobodo pri izbiri specifične raziskovalne teme ter sodelovanje z različnimi uveljavljenimi tujimi institucijami.

Postopek: Za podrobnejše informacije o postopku prijave nam pišite na info@e5.ijs.si ali obiščite naslednjo spletno stran.

Zadnji rok za oddajo je 11. maj 2023.

Splošne informacije: Institut “Jožef Stefan” (https://www.ijs.si) je največji raziskovalni inštitut v Sloveniji. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (https://www.e5.ijs.si) ima dolgo raziskovalno in razvojno tradicijo na področju informacijske varnosti, računalniških omrežij, telekomunikacij in storitev in aplikacij informacijske družbe. Aktivnosti potekajo v okviru programa “Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki” in so vpete v mednarodno okolje.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si