E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Puhova nagrada za življenjsko delo

V petek, 10. decembra 2021, so v Cankarjevem domu podelili nagrade in priznanja Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti v letu 2021.

Laboratoriju za odprte sisteme in mreže je v čast in ponos, da je bila podeljena Puhova nagrada za življenjsko delo za dosežke na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij  prof. dr. Borki Jerman Blažič, ki je bila vodja Laboratorija za odprte sisteme in mreže od 1990 do 2018.

Iskrene čestitke!

30-letnica prve internetne povezave v Sloveniji

Institut “Jožef Stefan” in Združenje za računalniške komunikacije – Internet Society Slovenija vabita na on-line dogodek: 30-letnica prve internetne povezave v Sloveniji.

PROGRAM DOGODKA:

Uvodni pozdrav

Prof. Borka Jerman Blažič, IJS

Pozdrav v imenu Internet Society

Nick Hyrka, Regional Community Manager – Europe for the Internet Society

Slovenski internet in šola na daljavo v času epidemije

Mag. Janja Jakončič, učiteljica matematike, Gimnazija Poljane

Ranljivost spletnih strani in storitev Vulnet za uporabnike

Mag. Primož Cigoj, mladi raziskovalec, IJS

Odprti  virtualni prostor za spomine in ideje

Zaključek

Dogodek bo v sredo, 24. 11. 2021, ob 14. uri.

Prijava na dogodek: info@e5.ijs.si

15. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE CIRED

Dušan Gabrijelčič in Živa Stepančič sta predstavila prispevek z naslovom “Projekt UPORABLJAJ PAMETNO” (soavtorji: Anton Kos, Maja Ivančič, Kristijan Koželj, Leon Maruša, Miran Rošer, Andrej Krpič, Arso Savanović, Boštjan Turinek, Miha Smolnikar, in Gordana Stojnšek Žnidarec) na 15. konferenci slovenskih energetikov CIGRE CIRED v Laškem, 19. – 21. oktober 2021. Prispevek povzame dosedanje rezultate industrijskega projekta UPORABLJAJ PAMETNO, kjer ocenjujemo potencial prožnosti med gospodinjskimi odjemalci električne energije in opredelitev reprezentativnih skupin odjemalcev na podlagi profila porabe električne energije. 


Znotraj dogodka je bilo podeljeno priznanje za najboljši referat v ŠK 6  z naslovom “Predstavitev rezultatov pilotnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v mednarodnem projektu Flex4Grid”, 2019. V imenu vseh avtorjev referata: Anton Kos, Kristijan Koželj, Damjan Bobek, Živa Stepančič in Dušan Gabrijelčič, so priznanje prevzeli projektni partnerji Elektra Celje d.d. (A. Kos, K. Koželj in D. Bobek).

Odsečni seminar: Predstavitveno predavanje dr. Žive Stepančič

Sodelavka v Laboratoriju za Odprte Sisteme in Mreže, dr. Živa Stepančič, je imela predstavitveno predavanje svojega dela z naslovom “Predstavitveno predavanje: Modeliranje potenciala prožnosti v pametnih omrežjih in statistična podpora v projektih”, v četrtek, 7. oktobra 2021. V okviru odsečnega seminarja so bili predstavljeni tako rezultati raziskovalnega dela kot  tudi trenutne naloge sodelavke na posameznih evropskih in industrijskih projektih, pri katerih sodeluje Laboratorij za Odprte Sisteme in Mreže. Predavanje je potekalo virtualno. 

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si