E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

15. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE CIRED

Dušan Gabrijelčič in Živa Stepančič sta predstavila prispevek z naslovom “Projekt UPORABLJAJ PAMETNO” (soavtorji: Anton Kos, Maja Ivančič, Kristijan Koželj, Leon Maruša, Miran Rošer, Andrej Krpič, Arso Savanović, Boštjan Turinek, Miha Smolnikar, in Gordana Stojnšek Žnidarec) na 15. konferenci slovenskih energetikov CIGRE CIRED v Laškem, 19. – 21. oktober 2021. Prispevek povzame dosedanje rezultate industrijskega projekta UPORABLJAJ PAMETNO, kjer ocenjujemo potencial prožnosti med gospodinjskimi odjemalci električne energije in opredelitev reprezentativnih skupin odjemalcev na podlagi profila porabe električne energije. 


Znotraj dogodka je bilo podeljeno priznanje za najboljši referat v ŠK 6  z naslovom “Predstavitev rezultatov pilotnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v mednarodnem projektu Flex4Grid”, 2019. V imenu vseh avtorjev referata: Anton Kos, Kristijan Koželj, Damjan Bobek, Živa Stepančič in Dušan Gabrijelčič, so priznanje prevzeli projektni partnerji Elektra Celje d.d. (A. Kos, K. Koželj in D. Bobek).

Odsečni seminar: Predstavitveno predavanje dr. Žive Stepančič

Sodelavka v Laboratoriju za Odprte Sisteme in Mreže, dr. Živa Stepančič, je imela predstavitveno predavanje svojega dela z naslovom “Predstavitveno predavanje: Modeliranje potenciala prožnosti v pametnih omrežjih in statistična podpora v projektih”, v četrtek, 7. oktobra 2021. V okviru odsečnega seminarja so bili predstavljeni tako rezultati raziskovalnega dela kot  tudi trenutne naloge sodelavke na posameznih evropskih in industrijskih projektih, pri katerih sodeluje Laboratorij za Odprte Sisteme in Mreže. Predavanje je potekalo virtualno. 

Najboljši prispevek na 13. mednarodni konferenci INTERNET 2021

Programski odbor konferenc Internet21, ki so potekale od 18.-22. julija 2021 v Nici, Francija, je podelil nagrado »Best paper« avtorjem referata » “Web Vulnerability in 2021: Large Scale Inspection, Findings, Analysis and Remedies«, Borki Jerman Blažič in Primožu Cigoju. Referat je rezultat raziskav v okviru doktorskega dela, ki so potekale v letih 2019 in 2020 in so bile namenjene razvoju orodja za odkrivanje ranljivosti v spletnih aplikacijah in javne storitve za obveščanje uporabnikov. Raziskave so pokazale, da je ranljivosti manj v regijah, kjer prebivalstvo v večjem odstotku obvlada digitalne veščine.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si