E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

15. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE CIRED

Dušan Gabrijelčič in Živa Stepančič sta predstavila prispevek z naslovom “Projekt UPORABLJAJ PAMETNO” (soavtorji: Anton Kos, Maja Ivančič, Kristijan Koželj, Leon Maruša, Miran Rošer, Andrej Krpič, Arso Savanović, Boštjan Turinek, Miha Smolnikar, in Gordana Stojnšek Žnidarec) na 15. konferenci slovenskih energetikov CIGRE CIRED v Laškem, 19. – 21. oktober 2021. Prispevek povzame dosedanje rezultate industrijskega projekta UPORABLJAJ PAMETNO, kjer ocenjujemo potencial prožnosti med gospodinjskimi odjemalci električne energije in opredelitev reprezentativnih skupin odjemalcev na podlagi profila porabe električne energije. 


Znotraj dogodka je bilo podeljeno priznanje za najboljši referat v ŠK 6  z naslovom “Predstavitev rezultatov pilotnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v mednarodnem projektu Flex4Grid”, 2019. V imenu vseh avtorjev referata: Anton Kos, Kristijan Koželj, Damjan Bobek, Živa Stepančič in Dušan Gabrijelčič, so priznanje prevzeli projektni partnerji Elektra Celje d.d. (A. Kos, K. Koželj in D. Bobek).

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si