E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Opis

Laboratorij za odprte sisteme že vrsto let izvaja raziskave in razvoj na področju tehnološko podprtega učenja in izobraževanja.

Večina aktivnosti je potekala v okviru mednarodnih projektov iz programov 7. OP, 6. OP, 5. OP, eContent+ in Erasmus+.

Trenutne aktivnosti

V projektu “Gameplay for Inspiring Digital Adoption (GIRDA)” raziskujemo metode in tehnologije za razvoj digitalne pismenosti pri starejših z uporabo tabličnih računalnikov in iger.

Pretekli rezultati

Glavni cilj projekta EmployID iz 7. OP je bil tehnološka podpora transformaciji identitete zaposlenih na zavodih za zaposlovanje s pomočjo inovativnih storitev, kot so kolegialni e-coaching, mreženje in analitika učenja na delovnem mestu, ter izobraževalnih platform in vsebine za zaposlene. Pri projektu ELENA smo med seboj povezali različna izobraževalna vozlišča in sodelovali pri izgradnji sistema za upravljanje izobraževanja in osebnega učnega pomočnika. Projekt iCamp  je vzpostavil odprto učno okolje iCamp Space na podlagi družabne programske opreme in osebnega učnega okolja. Vidike zasebnosti pri personaliziranih in prilagodljivih učnih sistemih smo raziskovali v mreži odličnosti PROLEARN, medtem ko je bila platforma za izmenjavo učnega gradiva razvita pri projektu UNIVERSAL.

V okviru projekta ICOPER iz programa eContent+ smo raziskali vlogo učnih izidov, dosežkov in kompetenc v tehnološko podprtem visokošolskem izobraževanju. Preverili smo ustreznost standardov, na primer IEEE RCD, IMS LD ali IMS QTI, za tehnološko podprto izobraževanje, ki temelji na učnem izidu, in opisali dobre prakse na področju določanja in formalnega opisovanja kompetenc, načrtovanja učnih procesov, priprave učnega gradiva, razdeljevanja učnega gradiva, ocenjevanja učečih se in kakovosti gradiva ter shranjevanja informacij o dosežkih skozi daljše časovno obdobje in v različnih okoljih. V program eContent+ sodi tudi projekt OpenScout, kjer so bili med seboj povezani različni viri gradiva za izobraževanje in usposabljanje na področju menedžmenta.

Publikacije

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adultsEducation and information technologies, ISSN 1360-2357, [in press] 2019, 21 strani.
 2. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Digital skills for elderly people: a learning experiment in four European countries. Review of European studies, ISSN 1918-7173, 2018, vol. 10, št. 4, str. 74-86.
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, CIGOJ, Primož, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Learning digital skils for elderly people by using touch screen technology and learning games : a case study. In: MCLAREN, Bruce M. (ur.). Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education, 15-17 March, 2018, Funchal, Madeira, Portugal. [s. l.]: SciTePress – Science and Technology Publications. 2018, vol. 1, str. 222-229.
 4. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An advanced educational tool for digital forensic engineering. International journal: emerging technologies in learning, ISSN 1863-0383, 2016, vol. 11, no. 3, str. 15-23
 5. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Exploring and upgrading the educational business-game taxonomy. Journal of educational computing research, ISSN 0735-6331. [Print ed.], 2015, vol. 52, iss. 3, str. 303-340.
 6. IOANNOU, Andri, VASILIOU, Christina, ZAPHIRIS, Panayiotis, ARH, Tanja, KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Creative multimodal learning environments and blended interaction for problem-based activity in HCI education. TechTrends, ISSN 8756-3894, 2015, vol. 59, no. 2, str. 47-56.
 7. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DIMOVSKI, Vlado. The impact of technology-enhanced organisational learning on business performance : an empirical study. J. East Eur. manag. stud., 2012, vol. 17, no. 3, str. 369-383.
 8. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, PETERNEL, Marija Mojca, DEBEVC, Matjaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Fostering the integration of web 2.0 technologies and E-learning in vocational education and training. WSEAS transactions on information science and applications, 2010, vol. 7, no. 2, str. 241-251.
 9. DINEVSKI, Dejan, POLI, Andrea, KRAJNC, Ivan, ŠUŠTERŠIČ, Olga, ARH, Tanja. E-health integration and interoperability based on open-source information technology. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2010, vol. 122, suppl. 2, pp. 3-10, doi: 10.1007/s00508-010-1354-9.
 10. DINEVSKI, Dejan, FOŠNARIČ, Samo, ARH, Tanja. Open educational resources in e-learning. Organizacija (Kranj), 2010, vol. 43, no. 1, str. 4-8.
 11. NAJJAR, Jad, DERNTL, Michael, KLOBUČAR, Tomaž, BERND, Simon, TOTSCHNIG, Michael, GRANT, Simon, PAWLOWSKI, Jan M. A data model for describing and exchanging Personal Achieved Learning Outcomes (PALO). International journal of IT standards & standardization research, 2010, vol. 8, št. 2, str. 87-104.
 12. DOLOG, Peter, SIMON, Bernd, NEJDL, Wolfgang, KLOBUČAR, Tomaž. Personalizing access to learning networks. ACM Transactions on internet technology. Vol. 8, št. 2, article 8, 2008, 21 strani.
 13. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok, DINEVSKI, Dejan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Pregled stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji. Organizacija (Kranj), 2008, vol. 41, št. 3, str. A155-A167.
 14. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, LAI-CHONG LAW, Effie, ARH, Tanja. An assessment of the usability of internet based education system in a cross-cultural environment : the case of interreg crossborder program in Central Europe. Journal of the American Society for Information Science and Technology. [Print ed.], 2007, vol. 58, št. 1, str. 66-75.
 15. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Application of multi-attribute decision making approach to learning management systems evaluation. Journal of computers, 2007, vol. 2, št. 10, str. 28-37.
 16. LAI-CHONG LAW, Effie, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, PIPAN, Matija. Analysis of user rationality and system learnability : performing task variants in user tests. Behaviour & Information Technology. [Print ed.], 2007, vol. 26, št. 5, str. 421-436.
 17. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, ARH, Tanja. iCamp – an approach for enabling interoperability of open source learning systems. WSEAS transactions on information science and applications, 2006, vol. 3, 12, str. 2403-2409.
 18. KLOBUČAR, Tomaž. Assessing personalized search in educational networks. WSEAS transactions on information science and applications, 2006, vol. 3, 12, str. 2456-2463.
 19. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Privacy provision in e-learning standardized systems: status and improvements. Computer Standards and Interfaces. [Print ed.], 2005, vol. 27, str. 561-578.
 20. ARH, Tanja, DEBEVC, Matjaž, KOCJAN-STJEPANOVIČ, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Testiranje uporabniške prijaznosti na primeru izobraževalnega portala EducaNext. Organizacija (Kranj), 2005, vol. 38, št. 4, str. 183-189.
 21. ARH, Tanja, RAJKOVIČ, Vladislav, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Tehnološko podprto izobraževanje – uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja. Organizacija (Kranj), 2005, vol. 38, št. 8, str. 386-393.
 22. KLOBUČAR, Tomaž, SENIČAR, Vanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Privacy and personalisation in a smart space for learning. Int. j. contin. eng. educ. life-long learn., 2004, vol. 14, str. 388-401.

Poglavja v znanstvenih monografijah

 1. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, NOVAK, Franc. Challenges of business simulation games: a new approach of teaching business. In: GRADINAROVA, Boyka (Ed.). E-learning : instructional design, organizational strategy and management. Rijeka: InTech. 2015, str. 227-259.
 2. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. ICT and web 2.0 technologies as a determinant of business performace. In: AL-MUTAIRI, Mubarak S. (Ed.), MOHAMMED, Lawan Ahmed (Ed.). Cases on ICT utilization, practice and solutions : tools for managing day-to-day issues. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2011, str. 59-77.
 3. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The evaluation cycle management – method applied to the evaluation of learning management systems. In: SPILIOTOPOULOS, Tasos (Ed.). Integrating usability engineering for designing the web experience : methodologies and principles. Hershey: Information Science Reference, 2010, str. 58-80.
 4. KLOBUČAR, Tomaž, JENABI, Mahsa, KAIBEL, Andreas, KARAPIDIS, Alexander. Security and privacy issues in technology-enhanced learning. In: Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies; P. Cunningham (Ed.), M. Cunningham (Ed.) IOS Press, 2007 Amsterdam, ISBN 978-1-58603-801-4, str. 1233-1240.
 5. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Technology-enhanced learning: A strategic advantage for companies’ performance – the Slovenian case study. In: Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies; P. Cunningham (Ed.), M. Cunningham (Ed.) IOS Press, 2007 Amsterdam, ISBN 978-1-58603-801-4.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si