E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Opis

Laboratorij za odprte sisteme in mreže ima dolgoletne izkušnje na področju raziskav in razvoja omrežij in telekomunikacij, tako s tehničnega in inovacijskega kot družbenoekonomskega vidika. Raziskave in razvoj so večinoma potekali v okviru projektov EU

Člani laboratorija so vodili nacionalni del projekta COSINE, ki je postavil infrastrukturo akademskega omrežja v Evropi. Prva internetna povezava med Slovenijo in ostalim svetom je bila vzpostavljena leta 1991 med laboratorijem in nizozemskim inštitutom za visoko energijsko fiziko – NIKHEF. To je utrlo pot vzpostavljanju nacionalne akademske in izobraževalne mreže Slovenije. Poznejše raziskave na tem področju so bile izvajane v sodelovanju s telekomunikacijskimi podjetji in akademskimi ustanovami pri projektih EU, kot so CADENUS, FAIN, DAIDALOS, BREATH, P2PNext and EIFFEL.

Raziskovalni rezultati so povezani z zagotavljanjem kakovosti v internetnem omrežju (CADENUS), izdelavo protokolov za odkrivanje sosedov in varnostne arhtekture za aktivna omrežja (FAIN), izdelavo omrežne tehnologije za vseprisotne sisteme (DAIDALOS), načrtovanjem družbenoekonomskih modelov za sprejemanje širokopasovnih omrežij in ocenjevanje širokopasovnih tehnologij (BREATH) in študijem zmogljivosti in lastnosti bodočega interneta (EIFFEL). Platforma P2P za televizijske vsebine je bila izdelana v okviru projekta P2PNext.

Pri projektu Flex4Grid smo s pomočjo inovativnih storitev IKT za izrabo prožnosti dosegli izboljšanje delovanja pametnega elektroenergetskega omrežja.

Nadalje smo razvili model za dinamično napovedovanje porabe energije ter orodja za podatkovno analitiko kritičnih konic porabe.

Rezultati nekaterih raziskovalnih dejavnosti so standardizirane rešitve, zlasti na področju varnega omrežja in zagotavljanja zasebnosti. Rešitve za varno in dolgoročno arhiviranje v spletnem okolju so bile standardizirane v okviru IETF.

Trenutne dejavnosti so usmerjene v razvoj cenovno dostopnih spletnih prihodnjih scenarijev in sprejemljivega modela upravljanja interneta.

Publikacije

Članki v znanstvenih revijah

 1. KILJANDER, Jussi, GABRIJELČIČ, Dušan, WERNER-KYTÖLÄ, Otilia, KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, STEPANČIČ, Živa, PALACKA, Vladimir, TAKALO-MATTILA, Janne, TAUMBERGER, Markus. Residential flexibility management : a case study in distribution networksIEEE access, ISSN 2169-3536, 2019, vol. 7, str. 80902-80915.
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Four scenarios for future evolution of the internet. IEEE technol. soc. mag., 2011, vol. 30, no. 4, pp. 39-46.
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The future of the internet : Scenarios and challenges in the evolution path as seen by EIFFEL Think-Tank. International journal on advances in internet technology, 2010, vol. 3, no. 3/4, pp. 195-202.
 4. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Context-aware information broker for cloud computing. Int. Rev. Comp. Softw. (Testo stamp.), 2010, vol. 5, no. 1, pp. 52-58.
 5. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Uvajanje širokopasovnih dostopovnih omrežij na podeželska območja = Deployment of broadband access networks in rural areas. Uporab. inform. (Ljubl.), jan./feb./mar. 2009, vol. 17, no. 1, pp. 5-14.
 6. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Techno-economic analysis and empirical study of network broadband investment : the case of backbone upgrading. Information systems frontiers. [Online ed.], 2008, vol. 10, no. 1, pp. 103-110. http://dx.doi.org/10.1007/s10796-007-9059-y.
 7. TURK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TRKMAN, Peter. Factors and sustainable strategies fostering the adoption of broadband communications in an enlarged European Union. Technol. forecast. soc. change. [Print ed.], 2008, vol. 75, no. 7, pp. 933-951. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2007.08.004.
 8. TRKMAN, Peter, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. Factors of broadband development and the design of a strategic policy framework. Telecommun. policy. [Print ed.], 2008, vol. 32, no. 2, pp. 101-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2007.11.001.
 9. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The development of research and innovation policies based on a benchmarking assessment : the case of mobile communications technology R&D in the new member states of the EU. Technol. anal. strateg. manag., 2008, vol. 20, no. 2, pp. 201-216.
 10. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Web-hosting market development status and its value as an indicator of a country’s e-readiness. Telecommun. policy. [Print ed.], 2008, vol. 32, no. 6, pp. 422-435.
 11. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Comparative study and techno-economic analysis of broadband backbone upgrading : a case study. Informatica (Ljublj.), 2007, vol. 31, no. 3, pp. 279-284.
 12. JADRONJA, Krešimir, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Stimulating broadband deployment and adoption in EU. WSEAS trans. commun., 2007, vol. 6, no. 6, pp. 383-389.
 13. GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TASIČ, Jurij F. Future active Ip netwoks security architecture. Comput. commun.. [Print ed.], 2005, vol. 28, pp. 688-701.
 14. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Privacy provision in e-learning standardized systems: status and improvements. Computer Standards and Interfaces. [Print ed.], 2005, vol. 27, str. 561-578.
 15. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Assessment of the ICT market development through study of web hosting services in a country. Organizacija (Kranj), 2005, let. 38, št. 10, pp. 563-569.
 16. SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, BEŠTER, Janez. Neighbour discovery in active networks = Odkrivanje sosednjih aktivnih vozlišč v aktivnih omrežjih. Elektroteh. vestn., 2004, letn. 71, št. 3, pp. 109-114.
 17. SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A protocol for adaptive autoconfiguration of active networks, WSEAS Trans. Comput., vol. 2, pp. 78-83, 2003.
 18. SENIČAR, Vanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Privacy-enhancing technologies – approaches and development, Comput. stand. interfaces, vol. 25, pp. 147-158, 2003.
 19. SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KARNOUSKOS, Stamatis. An active networks security architecture. Informatica (Ljublj.), 2002, vol. 26, no. 2, pp. 211-221.

Vabljena predavanja

 1. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. HIP – protokol za varnejšo mobilnost in večdomnost. In: UMEK, Anton (Ed.), KOS, Anton (Ed.), SODNIK, Jaka (Ed.), HUDOBIVNIK, Alojz (Ed.). Triindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 23 in 24. november 2009, Brdo pri Kranju. Širokopasovna mobilna omrežja : zbornik referatov, (VITEL). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2009, pp. 74-77.

Poglavja v znanstvenih monografijah

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Comment valoriser les diversités culturelles et linguistiques, en renforçant le respect des valeurs, de l’éthique et de Droits de l’Homme dans l’espace numérique? = How can we promote cultural and linguistic diverisities, as well as reinforce the respect of values, Ehtics and Humans rights in the digital world?. In: DELAHAUT, Marie-Anne (Ed.). Prospective de l’Internet : les réseaux numériques comme outils structurants des territoires de la connaissance : digital networks as structuring tools for the knowledge regions. Namur, 2005, pp. 123-135.
 2. GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso. Security management. In: Programmable networks for IP service deployment, (Artech House telecommunications library). Boston; London: Artech House, 2004, pp. 225-251.
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Introducing new business models in provision of QOS networks. In: MENDES, Manuel J. (Ed.), SUOMI, Reima (Ed.), PASSOS, Carlos (Ed.). Digital communities in a networked society : e-commerce, e-business, and e-government : the Third IFIP Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government (I3E 2003), September 21-24, 2003, Sao Paulo, Brazil, (IFIP-The International Federation for Information Processing, 139). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers, cop. 2004, pp. 187-200.
 4. GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Design, implementation and evaluation of security facilities for a next generation network element. In: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (Ed.), SCHNEIDER, Wolfgang (Ed.), KLOBUČAR, Tomaž (Ed.). Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2004, pp. 115-134.
 5. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. New business models in QoS networks, In: Concurrent engineering – The vision for the future generation in research and application : proceedings of the 10th ISPE International conference on concurrent engineering research and applications, 26-30 July 2003, Jianzhong Cha (Ed.), Ricardo Jardim-Gonçalves (Ed.), Adolfo Steiger-Garçao (Ed.), Lisse [etc.], 2003, pp. 1227-1231.

Monografije

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, PERŠE, Zoran, NEDELJKOVIĆ, Dragan. Elektronsko poslovanje na internetu. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2001. 206 pages., ilustr. ISBN 86-7061-246-1.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si