E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Pričel se je projekt EIO-LAPD

Evropska komisija je konec novembra 2018 v okviru programa JUSTICE odobrila projekt “European investigation order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperation – EIO-LAPD“, katerega koordinator je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Pri projektu sodeluje tudi Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan”, njegove raziskave pa bodo povezane s problematiko čezmejnega pridobivanja elektronskih dokazov. Projekt se je začel izvajati s 1. 5. 2019.

Konec aprila se je uspešno zaključil Projekt SI-PASS

Konec aprila 2019 se je uspešno zaključil projekt SI-PASS, ki ga je sofinancirala Evropska unija iz sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF Telecom). Partnerji projekta so pod vodstvom Laboratorija za odprte sisteme in mreže Instituta »Jožef Stefan« na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili vozlišče eIDAS, ki predstavlja osrednjo točko zaupanja v državi za varne čezmejne e-storitve, in nanj priključili e-storitve s področja e-zdravja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronskega poslovanja. Rezultati projekta omogočajo tujcem dostop do slovenskih e-storitev z njihovimi nacionalnimi sredstvi za elektronsko identifikacijo, na primer elektronskimi osebnimi izkaznicami, slovenskim uporabnikom pa v bližnji prihodnosti.

Laboratorij se je vključil v center CONCORDIA

Evropska komisija je v letu 2018 v programu Obzorje 2020 ustanovila poseben fond za financiranje centrov odličnosti na področju kibernetske varnosti. Med štirimi centri, izbranimi na razpisu, je tudi center CONCORDIA, v katerega se je na povabilo koordinatorja, nemškega raziskovalnega inštituta CODE, vključil Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta »Jožef Stefan«. Center bo skrbel za raziskave in razvoj rešitev za varen, odporen in zaupanja vreden evropski ekosistem. Sodelavci Laboratorija bodo v okviru centra izvajali raziskave in razvoj na področju zaupnosti, upravljanja z elektronskimi identitetami, uporabniku prijaznih storitev za potrebe e-zdravja in pametnih rešitev za preprečevanje kibernetskih groženj.

Concordia

Prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke

ictLaboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan” razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju novih internetnih tehnologij in storitev. K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke, ki jih zanima raziskovalno in razvojno delo na tem področju. Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer največ tri leta in šest mesecev.

Pogoj: Kandidati morajo imeti univerzitetno izobrazbo, zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ali zaključen znanstveni magisterij ustrezne smeri (računalništvo, informatika, elektrotehnika, matematika, fizika, organizacijske vede, poslovna informatika ali druge sorodne smeri). Nadalje

 • morajo kandidati imeti povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj najmanj 8.00 ter izpolnjevati pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
 • starost do vključno 28 let.

Merila za ocenjevanje kandidatov:

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
 • že zaključen znanstveni magisterij
 • vpis na podiplomski študij tretje stopnje
 • prejete nagrade in priznanja
 • objavljeni članki
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu

Začetek: oktober 2018

Splošne informacije: Institut “Jožef Stefan” (http://www.ijs.si) je največji raziskovalni inštitut v Sloveniji. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (http://www.e5.ijs.si) ima dolgo raziskovalno in razvojno tradicijo na področju informacijske varnosti, računalniških omrežij, telekomunikacij in storitev in aplikacij informacijske družbe. Aktivnosti potekajo v okviru mednarodnih projektov in programa »Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki«. V letu 2017 je bil laboratorij partner v 8 mednarodnih projektih iz programa Obzorje 2020, 7. okvirnega programa EU, okvirnega programa EU za konkurenčnost in inovativnost, programa EU DG Justice, programa za preprečevanje in boj proti kriminalu ter programa Erasmus+.

Postopek: Podrobnejše informacije o postopku prijave so na voljo v Javnem razpisu za kandidate za mlade raziskovalce ali na naslovu info@e5.ijs.si.

Nova projekta CEF: SI-PASS in eID4U

Laboratorij za odprte sisteme in mreže je odprl leto 2018 z dvema novima projektoma iz Instrumenta za povezovanje Evrope:  SI-PASS in eID4U.

Glavni cilj projekta SI-PASS, katerega koordinator je Laboratorij za odprte sisteme in mreže, je vzpostavitev osrednjega vozlišča eIDAS v Sloveniji in priključitev štirih javnih in ene zasebne čezmejne e-storitve s področij  e-zdravja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronska poslovanja. Priključitev omenjenih storitev na vozlišče eIDAS bo omogočila državljanom EU enostaven dostop do storitev s sredstvi za elektronsko identifikacijo držav, iz katerih prihajajo, ponudnikom storitev pa zanesljivejše preverjanje identitete uporabnikov.

Pri projektu eID4U bomo sodelovali pri izdelavi virtualne elektronske izkaznice za študente ERASMUS in vključitvi  visokošolskih institucij v panevropsko varnostno infrastrukturo eIDAS. Vzpostavljene bodo tudi varne čezmejne storitve (e-registracija, e-prijava in e-dostop), ki bodo tujim uporabnikom, na primer tujim študentom na izmenjavi, omogočile enostavno uporabo izobraževalnih storitev in brezžičnega omrežja.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si