E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Pričel se je projekt EIO-LAPD

Evropska komisija je konec novembra 2018 v okviru programa JUSTICE odobrila projekt “European investigation order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperation – EIO-LAPD“, katerega koordinator je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Pri projektu sodeluje tudi Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan”, njegove raziskave pa bodo povezane s problematiko čezmejnega pridobivanja elektronskih dokazov. Projekt se je začel izvajati s 1. 5. 2019.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si