E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Delavnica GIRDA – učenje digitalnih veščin pri starejših

Sodelavci Laboratorija za odprte sisteme in mreža Instituta “Jožef Stefan” smo 4. 7. 2019 v Orehovem Gaju organizirali zaključno delavnico projekta GIRDA. V programu delavnice sta sodelovala zavod Simbioza Genezis, ki deluje na področju medgeneracijskega učenja, in Slovenska filantropija, s katerimi smo predstavili rezultate projekta GIRDA. GIRDA je projekt iz evropskega programa ERASMUS+, ki je imel za cilje razviti metodologijo za izboljšanje digitalne pismenosti med starejšimi s pomočjo digitalnih iger in uporabo digitalnih tablic z dotikom rok. Razvoj in uporaba novejših metod pridobivanja digitalne pismenosti sta bila namenjena predvsem uspešni koordinaciji kognitivnih in motoričnih kapacitet starejših, ki jih zahtevajo sodobne mobilne naprave, kot je pametni telefon.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si