E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: European Investigation order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperation
Program: DG Just
Trajanje: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022
Spletna stran: https://eio-lapd.eu/


Namen evropskega projekta “Direktiva o evropskem preiskovalnem nalogu – pravna analiza in praktični problemi  v mednarodnem sodelovanju” (EIO-LAPD)  iz programa JUST -JCOO-AG-2018  je preučiti probleme izvajanja direktive 2014/41/EU in poskrbeti za večje zavedanje o evropskem preiskovalnem nalogu. Naloge Laboratorija so povezane s problematiko pridobivanja elektronskih dokazov iz digitalnih naprav.

Partnerji EIO-LAPD projekta:

  • Koordinator: Pravna Fakulteta, Univerza v Mariboru
  • Institut “Jožef Stefan”
  • Univerza v Gradcu, Avstrija
  • Univerza v Torinu, Italija
  • Georg-August Univerza v Gottingenu, Nemčija
  • Sveučilište v Zagrebu, Hrvaška
  • Univerza Infante v Portu, Portugalska

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si