E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: GIRDA – Gameplay for Inspiring Digital Adoption
Program: 2016 KA2 ERASMUS
Trajanje: 1. 11. 2016 – 31. 8. 2019
Spletna stran: http://www.girda.eu/

V projektu GIRDA so bile razvite in evalvirane najbolj primerne učne igre za obvladovanje digitalnih veščin med deprivilegiranimi osebami.

Partnerji projekta GIRDA:

  • Univerza Cirila in Metoda v Skopju, Severna Makedonija
  • Institut “Jožef Stefan”, Slovenija
  • TINDER FOUNDATION, Velika Britanija
  • Univerza v Linzu, Avstrija
  • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Slovenija
  • Middleesex University, Velika Britanija
  • DOOEL, Severna Makedonija

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si