E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: ATHENA

Program: FP7-SECURITY – Specific Programme “Cooperation”: Security

Trajanje: 01.02. 2021 – 01.02 -2025

Spletna stran: https://cordis.europa.eu/project/id/101006416Namen projekta ATHENA je podpreti  partnerice  projekta, med njimi je  6  raziskovalnih organizacij, (RPO), in 2 organizaciji,  ki finansirajo raziskave (RFO) pri razvoju in izvajanju načrtov za enakost spolov (GEP),  z namenom   sprožiti generirati sistemske institucionalne spremembe za  zagotavljanje enakost spolov v karierah in v zaposlovanju.

Naloge projekta so  osredotočene  na definiranje in uresničevanje sprememb v  8 raziskovalnih organizacij in univerz ter v izbranih srednje-vzhodnih držav EU in najbolj oddaljenih regij, za katere se zdi, da zaostajajo za trendom EU glede ciljev odstranjevanja ovir za zaposlovanje, zadrževanje in napredovanje v karieri raziskovalk. Poleg tega cilj projekta je  odpraviti neravnovesja med spoloma v postopkih odločanja; ustvariti kulturne spremembe, potrebne za preprečitev prihodnjih pristranskosti glede spola in diskriminatorskih praks. Izvajanje  načrtov GEP bo ustvarilo trajnostne kulturne in institucionalne spremembe, kar bo omogočilo sprostitev raziskovalnega potenciala partnerskih organizacij.


Partnerji:

 1. CONSULTA EUROPA PROJECTS AND INNOVATION SL    ES
 2. INSTITUT JOZEF STEFAN      SI
 3. UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH      PL
 4. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI       RO
 5. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA          ES
 6. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE      IT
 7. USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED SK
 8. UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV         BG
 9. GOBIERNO DE CANARIAS       ES
 10. FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA PT

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si