E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: Replicable and Efficient Solutions for Optimal Management of Cross-sector Energy

Program: Horizon Europe

Trajanje: 1. 1. 2023 -31. 12. 2025Projekt RESONANCE razvija katalog strojno informacijskih rešitev za učinkovito upravljanje porabe in proizvodnje energije raznovrstnih končnih uporabnikov, od gospodinjstev, stanovanjskih objektov in poslovnih stavb do trgovskih centrov in industrije. Elementi kataloga se razvijajo na treh ravneh: na ravni upravljavca virov, upravljavca energije uporabnika in povezovalcev storitve. Kataloške rešitve se bodo razvijale in preizkušale v šestih državah: Franciji, Nemčiji, Švedski, Finski, Grčiji in Sloveniji.

V projektu deluje močan slovenski konzorcij, v katerem sodelujejo ECE, Elektro Celje, SmartCom, Amibit in IJS. V slovenskem pilotu se bomo posvetili rešitvam za gospodinjstva s toplotnimi črpalkami in obnovljivimi viri, cenovnim rešitvam za prilagajanje porabe in povezovanju upravljavcev energije uporabnika za upravljanje energetskih neravnovesij. V drugem pilotnem ciklu bomo evalvirali rešitve za ogrevanje večstanovanjskih stavb, hranilnikov energije in električnih vozil ter optimizaciji rešitev za energetsko učinkovitost. V projektu vodimo delovni paket za razvoj kataloga upravljavca virov in nalog povezanih z varnostjo in zasebnostjo ter zagotavljanjem podatkovnih storitev.


Partnerji:

1. VTT Technical Research Centre of Finland
2. Caverion Suomi
3. Athens University of Economics and Business AUEB
4. Fortiss GmbH
5. Trialog SAS
6. CheckWatt AB
7. Enerim Oy
8. Institut “Jožef Stefan”
9. Smart Com d.o.o.
10. European Dynamics S.A.
11. Consolinno Energy GmbH
12. Bovlabs
13. In-Jet
14. CluBE
15. ECE d.o.o.
16. AMIBIT, energetski sistemi, d.o.o.
17. Mölndal Energi
18. Elektro Celje d.d.
19. Municipality of Eordaia

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si