Current International projects:

 • REDIRNET – Emergency Responder Data Interoperability Network, FP7-SEC-2013-1, Collaborative project.
 • EmployID –  Scalable & cost-effective facilitation of professional identity transformation in public employment services, FP7-IP Project (http://employid.eu)
 • STORK 2.0 – Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0 (http://www.eid-stork2.eu)
 • Bilateral project: Slovenia – Cyprus (Cyprus University of Technology), 2012 – 2014
 • Bilateral project: Slovenia – Serbia (University of Niš), 2012 -2014

Past International projects:

 • RENATECH – Researchers for Nature Preservation and Technology use for the benefit of the society (Researchers Night, Marie Curie, 2013) (www.zaznanost.si)
 • OpenScout – Skill based scouting of open user-generated and community-improved content for management education and training, eContentPlus, 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012. (www.openscout.org)
 • INSARTY – Introducing Science and Art to Slovenian Youth in Citizens ((Researchers Night, Marie Curie, 2011) (www.zaznanost.si)
 • SELPRAF – Self-employment with e-Leaning based Practice Firms – Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation (1. 11. 2011 – 30. 10. 2013) (www.selpraf.eu)
 • e4VET Community Portal – Enhancing, Empowering and Emphasizing E-learning in Vocational Education and Training, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, 1. 12. 2008 – 1. 12. 2010. (www.e4vet.org)
 • iCoper – Interoperable Content for Performance in a Competency-driven Society, eContentPlus program, 1. 9. 2008 – 28. 2. 2011. (www.icoper.org)
 • GLOBAL – Global Linkage Over BroadbAnd Links, FP7, 1. 5. 2008 – 31. 10. 2010. (www.global-project.org)
 • iCamp – Innovative, inclusive, interactive & intercultural learning campus, 6. OP EU, 1. 10. 2005 – 30. 9. 2008(www.icamp-project.org).
 • PROLEARN – Network of Excellence in Professional Learning, 6. OP EU, 1.1.2004 – 31.12.2007 (www.prolearn-project.org).
 • FOCUS-SIAT – Pospeševanje e-poslovanja v obmejni regiji Avstrije in Slovenije s pomočjo e-izobraževanja, Phare CBRDG, Februar, 2004 – April, 2005 (www.focus.siat.org).
 • MeRLab – Innovative Remote Laboratory in the E-training of Mechatronics, Leonardo Da Vinci – Prenos inovacij (2008 – 2009) (www.merlab.eu)

Past National projects:

 • Future Internet collaboration platform – Applied research project, 1. 7. 2011 – 30. 6. 2013.
 • iDotik” – Razvoj prototipa e-storitve interaktivnega osveščanja in informiranja na javnih mestih z inovativno sinergijo tehnologij umetne inteligence, inženiringa e-vsebin ter multimedijskih zaslonov na dotik. MVZT, Raziskovalno razvojni projekt razvoja e-vsebin in e-storitev v letu 2008.
 • Sodobni didaktični koncepti, razvoj standardizacije in upravljanje znanja v e-izobraževanju Slovenske vojske“, Ciljni raziskovalni program “MIR 2006”, 1.6.2006 – 1.6.2008.
 • Center znanja za e-učenje in konvergenčne muiltimedijske vsebine“, Ciljni raziskovalni program “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”, november 2006 – november 2008.
 • Gradniki izobraževalnega omrežja“, Aplikativni raziskovalni projekt.
 • Razvoj celovitega modela informatizacije nacionalega sistema izobraževanja Republike Slovenije – MIN.SI“, Ciljni raziskovalni program “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”,2007-2009.
 • E-vinter – Creating innovative learning environment, e-skills and competences development for supporting the promotion of Informal education in Lifelong Learning. Phare 2003, 26.4.2005 – 26.8.2006 (www.e-vinter.org).

demo

Laboratory for open systems and networks

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si