E5 – LABORATORY FOR OPEN SYSTEMS AND NETWORKS

You can download the whole bibliography here.

Original Scientific Article

 1. ARH, Tanja, DEBEVC, Matjaž, KOCJAN-STJEPANOVIČ, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Testiranje uporabniške prijaznosti na primeru izobraževalnega portala EducaNext. Organizacija (Kranj), 2005, letn. 38, št. 4, str. 183-189.
 2. ARH, Tanja, RAJKOVIČ, Vladislav, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Tehnološko podprto izobraževanje – uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 38, 2005, št. 8). Kranj: Moderna organizacija, 2005, str. 386-393.
 3. ARH, Tanja, KOVAČIČ, Matjaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Struktura ponudbe e-izobraževanja v Sloveniji. Organizacija (Kranj), 2006, letn. 39, št. 6, str. 393-401.
 4. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The ICT supported human capital development. WSEAS transactions on advances in engineering education, 2006, vol. 3, no. 10, str. 926-931.
 5. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Virtual learning environment for the support of life-long learning initiative. WSEAS transactions on advances in engineering education, 2006, vol. 4, no. 4, str. 737-743.
 6. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, ARH, Tanja. iCamp – an approach for enabling interoperability of open source learning systems. WSEAS transactions on information science and applications, 2006, vol. 3, 12, str. 2403-2409.
 7. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Application of multi-attribute decision making approach to learning management systems evaluation. Journal of computers, 2007, vol. 2, no. 10, str. 28-37.
 8. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, LAI-CHONG LAW, Effie, ARH, Tanja. An assessment of the usability of internet based education system in a cross-cultural environment: the case of interreg crossborder program in Central Europe. Journal of the American Society for Information Science and Technology. [Print ed.], 2007, vol. 58, no. 1, str. 66-75.
 9. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. Odločitveni model za izbiro spletnega gostovanja – primer uporabe na slovenskem trgu. Uporab. inform. (Ljubl.), jan./feb./mar. 2008, letn. 16, št. 1, str. 69-77.
 10. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok, DINEVSKI, Dejan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Pregled stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji. Organizacija (Kranj), 2008, letn. 41, št. 3, str. A155-A167.
 11. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Evaluation cycle management – model for selection of the most applicable learning maganement system. WSEAS transactions on advances in engineering education, 2008, vol. 5, no. 3, str. 129-136.
 12. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A case study of usability testing – the SUMI evaluation approach of the EducaNext Portal. WSEAS transactions on information science and applications, 2008, vol. 5, no. 2, str. 175-181.
 13. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Advanced eVocational education of mechatronic professions. Int. j. educ. inf. technol., 2009, vol. 3, no. 1, str. 12-19.
 14. DINEVSKI, Dejan, FOŠNARIČ, Samo, ARH, Tanja. Open educational resources in e-learning. Organizacija (Kranj), 2010, vol. 43, no. 1, str. 4-8.
 15. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, PETERNEL, Marija Mojca, DEBEVC, Matjaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Fostering the integration of web 2.0 technologies and E-learning in vocational education and training. WSEAS transactions on information science and applications, 2010, vol. 7, no. 2, str. 241-251.
 16. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DIMOVSKI, Vlado. The impact of technology-enhanced organisational learning on business performance : an empirical study. J. East Eur. manag. stud., 2012, vol. 17, no. 3, pp. 369-383.
 17. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, RIBEIRO, Claudia, FERNANDES, João, PEREIRA, João, ARH, Tanja. Analysing the required properties of business simulation games to be used in e-learning and education. Intell. inf. manag. (Print), 2012, vol. 4, no. 6, str. 348-356, doi: 10.4236/iim.2012.46039.

Scientific article

 1. DINEVSKI, Dejan, POLI, Andrea, KRAJNC, Ivan, ŠUŠTERŠIČ, Olga, ARH, Tanja. E-health integration and interoperability based on open-source information technology. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 3-10, doi: 10.1007/s00508-010-1354-9.

Published scientific conference contribution (invited lecture)

 1. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Innovative remote laboratory in the enhanced E-training of mechatronics. V: KARTALOPOULOS, Stamatios V. (ur.). Circuits, systems, electronics, control and signal processing : proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control and Signal Processing (CSECS’08), Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 15-17, 2008, (Electrical and computer engineering series, A Series of reference books and textbooks). [S. l.]: WSEAS Press, cop. 2008, str. 93-97.

 2. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DEBEVC, Matjaž, PETERNEL, Marija Mojca. Enhancing in e-learning in vocational education and training with VET community portal. V: BULUCEA, Cornelia A. (ur.). Recent advances in e-activities, information security and privacy : proceedings of the 8th WSEAS International Conference on E-activities (E-ACTIVITIES ’09), proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Information Security and Privacy (ISP ’09), Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2009, (Electrical and computer engineering series). [S. l.]: WSEAS Press, 2009, str. 99-104.

Published Scientific Conference Contribution

 1. ARH, Tanja. Uvajanje koncepta učeče se organizacije s pomočjo e-izobraževanja. V: Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 24th-26th 2004. Management, knowledge and EU. Kranj: Moderna organizacija: = Modern Organization, 2004, str. 430-438.

 2. ARH, Tanja. Metodologija e-učenja za mala in srednja podjetja v podporo uveljavljanju koncepta vseživljenskega učenja = The methodology for e-learning SMEs support a lifelong learning concept. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005, str. 174-181.

 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja, PIPAN, Matija, TEKAVČIČ, Metka. Introducing information security courses in web based education in an interregional cooperation. V: MILOSLAVSKAYA, Natalia (ur.), ARMSTRONG, Helen B. (ur.). Success through information security knowledge : proceedings of the IFIP TC11 WG 11.8 Four World Conference Information Security Education, (WISE4), 18-20 May 2005, Moscow, Russia. Moscow: Moscow Engineering Physics Institute (State Univerity), 2005, str. 179-186.

 4. ARH, Tanja, RAJKOVIČ, Vladislav, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Tehnološko podprto izobraževanje – uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja = Technology-based education – usability and applicability of learning management systems. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, 14. oktober 2005, Ljubljana, Slovenija = 8th International Multi-Conference Information Society IS 2005, 14th October, 2005. Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; [Kranj]: Fakulteta za organizacijske vede, 2005, 11 str.

 5. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja, PIPAN, Matija. Fostering cross border e-business cooperative enviroment through usage of web based education – the EU project focus SIAT. V: USKOV, V. (ur.). Web-based education : proceedings of the Fourth IASTED International Conference, February 21-23,2005, Grindelwald, Switzerland. Anaheim; Calgari; Zurich: IASTED, 2005, str. 634-638.

 6. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, ARH, Tanja, KIESLINGER, Barbara, WILD, Fridolin, LAI-CHONG LAW, Effie. An approach in provision of interoperability of eLearning systems in enlarged EU – the case of iCamp project. V: Advanced international conference on telecommunications and International conference on internet and web applications and services (AICT/ICIW 2006) : 19-25 February, Guadeloupe, French Carribbean. Piscataway: IEEE, 2006, 7 str.

 7. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The development cycle management – model for the assessment of the usability and applicability of learning management systems. V: LILLEMAA, Tiia (ur.). Is information technology shaping the future of higher education? : proceedings of the 12th International Conference of European University Information Systems, EUNIS 2006, 28-30 June 2006, Tartu, Estonia. Tartu: University of Tartu, cop. 2006, str. 325-332.

 8. ARH, Tanja. Analiza uporabnosti in evalvacija sistemov za upravljanje e-izobraževanja = The analysis of usability and the evaluation of systems for E-education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Management sprememb : zbornik 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. 3. 2006 : proceedings of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 15.-17. 3. 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006, str. 341-349.

 9. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, ARH, Tanja. Interoperability building of distance learning systems within the iCamp. V: MADUREIRA, Ana (ur.), STJEPANOVIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the WSEAS international conferences, Lisbon, Portugal, September 22-24, 2006. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, cop. 2006, str. 26-31.

 10. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. HCD suite – technology supported human resources development. V: BOUQUEGNEAU, Christian (ur.). 6th WSEAS Int. Conf. on Applied Computer Science (ACS’06), Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006, … [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006, str. 111-115.

 11. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Building efficient e-learning environment for supporting the promotion of lifelong learning and knowledge acquisition. V: BOUQUEGNEAU, Christian (ur.). 6th WSEAS Int. Conf. on Applied Computer Science (ACS’06), Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006, … [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006, str. 146-151.

 12. KOKALJ, Rok, MEKIŠ, Urška, BERGANT, Simon, GUŠTIN, Robert, ČAMPELJ, Borut, DINEVSKI, Dejan, ARH, Tanja, BRODNIK, Andrej, JAKONČIČ-FAGANEL, Janja, GERLIČ, Ivan, OJSTERŠEK, Milan, PAPIČ, Marko. Nacionalna strategija e-izobraževanja, 2006-2010, E-izobraževanje: pot v družbo najuspešnejših = Slovenian national e-learning strategy, 2006-2010, E-learning: leading the field. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2006, 14 str.

 13. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A multi attribute decision support model for learning management systems evaluation. V: First International Conference on the Digital Society, ICDS 2007 : 2-6 January 2007, Guadeloupe, French Caribbean. Piscataway: IEEE, 2007, 5 str.

 14. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. An efficicent e-learning environment in supporting lifelong learning. V: IST-Afrika : conference proceedings, 09-11 May, 2007, Maputo, Mozambique. 2007, 8 str.
  39. ARH, Tanja, DEBEVC, Matjaž, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. SUMI evaluation of the educaNext educational portal. V: 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics nad Communications (AIC’07), 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV7), 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC’07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26,2007. Proceedings. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007, 4 str.

 15. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Evaluation and selection of the most applicable learning management system. V: 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics nad Communications (AIC’07), 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV7), 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC’07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26,2007. Proceedings. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007, 5 str.

 16. ARH, Tanja. Obvladovanje tveganj v projektih e-izobraževanja. V: PALČIČ, Iztok (ur.). Projektni forum 2007, Podčetrtek, 13.-15. junij 2007. Projektna odličnost : zbirka predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2007, str. 73-82.

 17. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok, DINEVSKI, Dejan. E-izobraževanje v Sloveniji – stanje in smernice nadaljnega razvoja = E-education in Slovenia – the situation and guidelines for further development. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MAYER, Janez (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Ustvarjalna organizacija : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007, str. 112-119.

 18. PIPAN, Matija, ARH, Tanja. Evaluation and selection of learning management systems. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MAYER, Janez (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Ustvarjalna organizacija : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007, str. 1478-1486.

 19. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok, DINEVSKI, Dejan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Pregled stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji = Survey of the state of e-learning in Slovenia. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 10. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2007, 12. oktober 2007 : proceedings of the 10th International Multiconference Information Society IS 2007, 12th October 2007. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2007, 13 str.

 20. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Model vpliva tehnološko podprtega organizacijskega učenja na uspešnost poslovanja podjetij. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), JEREB, Eva (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), PAGON, Milan (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 113-120.

 21. PIPAN, Matija, KLOBUČAR, Tomaž, ARH, Tanja. Virtual learning space iCamp. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), JEREB, Eva (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), PAGON, Milan (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 2082-2086.

 22. DINEVSKI, Dejan, FOŠNARIČ, Samo, ARH, Tanja. Prosto dostopni izobraževalni viri v e-izobraževanju = Open education resources in e-learning. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 104-111.

 23. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-learning and web 2.0 technologies in vocational education and training : the development of an EduCenter. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), PAAPE, Björn (ur.), FERJAN, Marko (ur.). 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2010, str. 65-75.

 24. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The contribution of Web 2.0 technologies and eduCenter community portal to the raising the quality of vocational educational and training. V: ED-MEDIA 2010 : world conference on educational multimedia, hypermedia & telecommunications June 29 – July 2, 2010, Toronto, Canada. Chesapeake: AACE, 2010, str. 3255-3263. http://www.editlib.org/pv/35106.
 25. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-learning in practice : an empirical study of the impact of Web 2.0 technologies and e-learning on companies’ business performance. V: GURALNICK, David (ur.). ICELW 2012 : Proceedings of the Fifth International Conference on E-Learning in the Workplace, June 13-15, 2012, New York, USA.

 26. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-learning and web 2.0 technologies in vocational education and training : the development of an EduCenter. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), PAAPE, Björn (ur.), FERJAN, Marko (ur.). 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2010, str. 65-75.

 27. ARH, Tanja, PETERNEL, Marija Mojca, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Increasing the penetration of the unemployed into the labour market with e-learning based practice firms in Slovenia and Croatia. V: MASTORAKIS, Nico (ur.). Recent researches in circuits, systems, communications and computers : proceedings of the 2nd European Conference of Systems,(ECS ’11), 2nd European Conference of Circuits Technology and Devices, (ECCTD ’11), 2nd European Conference of Communications, (ECCOM ’11), 2nd European Conference of Computer Science, (ECCS ’11), December 10-12, 2011, Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain. [S. l.]: WSEAS: World Scientific and Engineering Academy and Society, cop. 2011, str. 279-284.

 28. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok. Priporočila in izhodišča za pripravo e-učnega gradiva = Recommendations and basic principles for the development of e-learning materials. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 30. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portož, 23.-25. marec 2011. Organizacija prihodnosti : zbornik 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 23.-25. marec 2011 : proceedings of the 30th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2011, str. 9-20.

 29. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. Usability evaluation and study of a video-conference service provided via the virtual conference centre. V: GlobeNet 2011 : January 23-28, 2011 – St. Maarten, The Netherlands Antilles. [S. l.]: IARIA, cop. 2011, str. 436-440.

 30. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An assessment of the usability of the Virtual Conference Centre Global Plaza and the associated social network. V: ED-MEDIA 2010 : world conference on educational multimedia, hypermedia & telecommunications June 27, 2011, Lisbon, Portugal, (EMEDIA, vol. 2011, no. 1, 2011). Chesapeake: AACE, 2011, str. 1486-1494. http://www.editlib.org/p/38060.

 31. SRĐEVIĆ, Bojan, PIPAN, Matija, SRĐEVIĆ, Zorica, ARH, Tanja. AHP supported evaluation of LMS quality. V: LAI-CHONG LAW, Effie (ur.). Proceedings of International Workshop on the Interplay between experience Evaluation and Software Development, (I-UxSED 2012), [and NordiCHi 2012, Copenhagen, Denmark]. [S. l.: s. n.], 2012, str. 52-57.

 32. ARH, Tanja, ŠETINC, Marko. Spodbujanje samozaposlovanja s pomočjo e-učnih podjetij – primer Slovenije in Hrvaške = Self-employment with e-learning based practise firms – the case of Slovenia and Croatia. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), MARIČ, Miha (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija = 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21st-23rd, 2012, Portorož, Slovenia. Kakovost, inovativnost, prihodnost : zbornik 31. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2012, str. 17-24.

 33. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-learning in practice : an empirical study of the impact of Web 2.0 technologies and e-learning on companies’ business performance. V: GURALNICK, David (ur.). ICELW 2012 : Proceedings of the Fifth International Conference on E-Learning in the Workplace, June 13-15, 2012, New York, USA. [S. l.: s. n.], 2012, 5 str.

 

Independent scientific component part or a chapter in a monograph

 1. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Technology-enhanced learning: a strategic advantage for companies’ performance – the Slovenian case study. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, vol. 4). Amsterdam [etc.]: Ios Press, 2007, zv. 2, str. 1297-1304.

 2. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Model of impact of technology-enhanced organizational learning on business performance. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Collaboration and the knowledge economy: issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, vol. 5). Amsterdam … [etc.]: IOS Press, 2008, zv. 2, str. 1521-1528.

 3. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The evaluation cycle management – method applied to the evaluation of learning management systems. V: SPILIOTOPOULOS, Tasos (ur.). Integrating usability engineering for designing the web experience : methodologies and principles. Hershey: Information Science Reference, 2010, str. 58-80.

 4. ARH, Tanja. E-izobraževanje. V: ARH, Tanja (ur.), PIPAN, Matija (ur.). Kako pripraviti in popestriti izobraževanje z interaktivnimi učnimi gradivi : vzpodbujanje in krepitev e-izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju : priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 9-14.

 5. KOKALJ, Rok, MEKIŠ, Urška, PIPAN, Matija, ARH, Tanja. Kako pripraviti kakovostno e-učno gradivo. V: ARH, Tanja (ur.), PIPAN, Matija (ur.). Kako pripraviti in popestriti izobraževanje z interaktivnimi učnimi gradivi : vzpodbujanje in krepitev e-izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju : priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 15-56.

 6. ARH, Tanja, PIPAN, Matija. Spletni portal EduCenter. V: ARH, Tanja (ur.), PIPAN, Matija (ur.). Kako pripraviti in popestriti izobraževanje z interaktivnimi učnimi gradivi : vzpodbujanje in krepitev e-izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju : priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 57-68.

 7. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. ICT and web 2.0 technologies as a determinant of business performace. V: AL-MUTAIRI, Mubarak S. (ur.), MOHAMMED, Lawan Ahmed (ur.). Cases on ICT utilization, practice and solutions : tools for managing day-to-day issues. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2011, str. 59-77.

 8. ARH, Tanja, DINEVSKI, Dejan. Web 2.0 and open educational resources as a foundation of organisational learning. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 44-62.

demo

Laboratory for open systems and networks

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si