Original Scientific Article

 • KILJANDER, Jussi, GABRIJELČIČ, Dušan, WERNER-KYTÖLA, Otilia, KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, STEPANČIČ, Živa, PALACKA, Vladimír, TAKALO-MATTILA, Janne, TAUMBERGER, Marcus. Residential Flexibility Management: a Case Study in Distribution Networks. IEEE Access, ISSN: 2169-3536, 2019, Early Access, pp. 1-3. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2923069
 • STEPANČIČ, Živa, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Exploring European digital single market: user adoption and preferences for eID services. International Journal of Electronic Governance, 2018, vol. 10, no. 4, pp. 382-422. DOI: 10.1504/IJEG.2018.097267
 • STEPANČIČ, Živa. Enhancing Gibbs sampling method for motif finding in DNA with initial graph representation of sequences. Journal of computational biology, ISSN 1066-5277, 2014, vol. 21, no. 10, pp. 741-752.  http://dx.doi.org/10.1089/cmb.2014.0106

Conference Article

 • KOS, Anton, KOŽELJ, Kristijan, BOBEK, Damjan, GABRIJELČIČ, Dušan, STEPANČIČ, Živa. Predstavitev rezultatov pilotnega vključevanja odjamalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v mednarodnem projektu Flex4Grid. V: Referati in predstavitve 14. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED. 2019, pp. 1-10. https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/12530772
 • TRKMAN, Marina, STEPANČIČ, Živa, MALKOČ, Rok. Evaluation of Patients Discharge Time on a Ward: Preliminary Findings. 4th Business and Entrepreneur Conference – BEE 2019, Dubrovnik, Croatia, 2019.
 • STEPANČIČ, Živa, KRPIČ, Andrej, KOŽELJ, Kristjan, BOBEK, Damjan, SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan. Prosumer flexibility management in smart grids. In: SKALA, Karolj (ed.). MIPRO 2018: 41st International Convention Proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO. 2018, pp. 479-484. http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2018_proceedings.pdf
 • STEPANČIČ, Živa. Varovanje zdravstvenih podatkov z metodami anonimiziranja. In: GAMS, Matjaž, BAJEC, Marko (ed.). Workshop Electronic and Mobile Health: proceedings of the 19th International Multiconference Information Society – IS 2016, 10-11 October 2016: Volume G. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2016, pp. 81-83. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2016/IS2016_Volume_G%20-%20EMZ.pdf

Ph.D. Thesis

 • STEPANČIČ, Živa. Uporaba statističnih metod pri raziskovanju motivov v DNA : doktorska disertacija. Ljubljana, 2015. 192 str., ilustr.

B.Sc. work

 • STEPANČIČ, Živa. Nevronske mreže : diplomsko delo. Ljubljana, 2010. 84 f., ilustr.

Presentations and Contributed Talks

 • Evaluation of patients’ discharge time on a ward: preliminary findings. 4th Business and Entrepreneurial Economics (BEE). Dubrovnik, Croatia, May 15-18, 2019.
 • Prosumer flexibility management in smart grids. 41st International Convention MIPRO 2018. Opatija, Croatia, May 21-25, 2018.
 • Varovanje zdravstvenih podatkov z metodami anonimiziranja. 19th multiconference Information Society (IS). Ljubljana, Slovenia, October 10-11, 2016.
 • GraphGibbs algorithm – A Gibbs sampling method fro motif finding in DNA with initial graph representation of sequences. 20th Young Statistician Meeting (YSM). Vorau, Austria, October 16-18, 2015.
 • Using statistical methods fro motif finding in DNA. 12th Applied Statistics (AS). Ribno pri Bledu, Slovenia. September 20-23, 2015.
 • Enhancing Gibbs sampling method for motif finding in DNA with initial graph representation of sequences. 23rd International Workshop on Matrices and Statistics (IWMS). Ljubljana, Slovenija, June 8-12, 2014.
 • Statistical Methods for Improvement of Motif Finding Algorithms. Seminar of the Austro-Swiss Region of the International Biometric Society (RoeS). Dornbirn, Avstrija,  September 9-12, 2013.

Technical Manuals and Project Studies

 • SAVANOVIĆ, Arso, KRPIČ, Andrej, WERNER-KYTÖLÄ, Otilia, KILJANDER, Jussi, GABRIJELČIČ, Dušan, STEPANČIČ, Živa, TAKALO-MATILLA, Janne. Flex4Grid : final cloud-based data management Module, (IJS delavno poročilo, 12493). 2018.
 • STEPANČIČ, Živa. Report of additional statistical analysis of STORK 2.0 primary national mark results, (IJS delavno poročilo, 12071). 2016.

demo

Laboratory for open systems and networks

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si