E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Naziv Projekta: ALIPRO – Supporting the Alignment of IST Research Programmes on Mobile Communications in the New Member States
Trajanje: 3/2005 – 3/2006
Spletišče Projekta: alipro.eurescom.de/

ALIPRO je projekt 6. okvirnega programa Evropske unije iz skupine projektov, ki spremljajo raziskovalne projekte iz programa IST.

Projekt je izvajal konzorcij štirinajstih organizacij. V projekt so bile vključene vse nove članice EU, Nemčija, ter države, ki so v procesu priključitve (Romunija, Bolgarija, Turčija).

Projekt ALIPRO je imel namen pospešiti integracijo raziskovalnih programov na področju mobilnih komunikacij v Evropi. V novih državah članicah in pridruženih članicah naj bi projekt zagotovil uskladitev, koordinacijo ter integracijo nacionalnih in regionalnih raziskav in programov s področja mobilnih komunikacij na zahtevano evropsko raven. ALIPRO je ta cilj uresničeval s primerjalno analizo obstoječih raziskovalnih programov posameznih držav, posredovanjem ugotovitev analize komisiji EU in prenosom rezultatov pomembnim vlagateljem s področja.

Naslednji pomembni cilj projekta je bilo povezovanje strokovnjakov s področja mobilnih komunikacijskih tehnologij držav članic EU in pridruženih držav s ciljem njihovega vključevanja v delo na programu eMobility. eMobility je program in tehnološka platforma s področja mobilnih in brezžičnih komunikacij, ki združuje evropske raziskovalne vire iz industrije in univerz s ciljem doseganja večje koncentracije kadrov in ustreznih rezultatov na področju, na katerem je EU med vodilnimi regijami v svetu.

ALIPRO is an EU research project under Framework Programme 6 which aims at supporting the alignment of the new member states’ national and regional research programmes with European IST research in the area of mobile technologies, applications, and services.

The project will accelerate the creation, improvement, and alignment of mobility-related national and regional activities and programmes in the new member states (NMS) and accession candidate countries (ACC), strengthening their integration on European level. ALIPRO will achieve this goal through benchmarking, vision-building and road mapping as well as dissemination of the results to the relevant stakeholders in the NMS and ACC.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si