E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Naziv Projekta: BReATHBroadband e-Services and Access for the Home
Trajanje: 6/1/2005 – 12/1/2006
Spletišče Projekta: www.ist-breath.net

BReATH je projekt 6. okvirnega programa Evropske unije iz skupine projektov, ki spremljajo raziskovalne projekte iz programa IST.

Projekt BReATH ima namen spodbujati in podpirati prenos izkušenj in znanj ter najboljših praks za planiranje in izročanje e-storitev in širokopasovnega dostopa v novim državam članicam (NMS) Evropske unije in državam kandidatkam za članstvo (ACC). Projekt bo cilje uresničeval z vključevanjem čim več interesnih skupin in igralcev ter pospeševanjem mednarodnega raziskovalnega sodelovanja.

BReATH naj bi pregledal in naredil primerjalno analizo (benchmarking) trenutnega stanja razvoja širokopasovnega dostopa in storitev v NMS in ACC ter ugotovil probleme in ovire za njihovo razvitje. Projektni konzorcij bo naredil študije primerov (case studies), tehnološko-ekonomske študije ter strateško modeliranje za podporo.

DELAVNICA BREATH

V okviru projekta BReATH iz 6. okvirnega programa EU je bila 5. aprila 2006 v Ljubljani delavnica z naslovom “Developing Broadband in Slovenia – Status, Obstacles and Risks”.

Partnerji:

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si