E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Naziv Projekta: COST294 MAUSE – COST Action 294: Towards the MAturation of IT USability Evaluation
Trajanje: 5/3/20053/21/2009
Spletišče Projekta: www.cost294.org

Poslanstvo

Glavni namen ter poslanstvo COST294 projekta MAUSE  je vpeljati znanstveni pristop k razvoju, evalvaciji in medsebojni primerjavi metod za merjenje uporabnosti programske opreme (Usability Evaluation Methods) z namenom prenosa dobljenih rezultatov v gospodarstvo in izobraževanje, kar pozitivno vpliva na konkurenčnost evropskega gospodarstva in koristi za javnost.

Glavni cilji

Glavni cilj COST 294 je trojen:

 • poglobljeno razumevanje prednosti in pomanjkljivosti posameznih metod za merjenje uporabnosti;
 • razviti zanesljive in učinkovite metode za primerjavo različnih UEM na podlagi njihove uspešnosti, učinkovitosti in uporabnosti;
 • razviti učinkovite strategije za analizo dobljenih rezultatov testiranja uporabnosti ter njihovo uspešno implementacijo v izboljšavo testiranega sistema.

Rezultati

V letu 2005 smo vzpostavili digitalno knjižnico, kjer zbiramo, opisujemo in primerjamo različne metode in tehnike za ocenjevanje uporabnosti. V okviru mednarodne konference INTERACT 2005 smo organizirali delavnico z naslovom International COST 294 Workshop on User Interface Quality Models, konec leta pa pričeli s pripravo knjige z naslovom Maturing Usability: Quality in Software, Interaction and Value, ki leta 2006 izšla pri založbi Springer.

Partnerji

Partneji v projektu MAUSE so:

  • Aristotle University
  • Augsburg University of Applied Sciences
  • Babes-Bolyai University
  • Catholic University of Louvain
  • ETH Zurich
  • Gdansk University of Technology
  • ICI Bucuresti
  • ICT&S Center, Universität Salzburg
  • INRIA-Rocquencourt
  • Institut ’Jozef Stefan’
  • ISTI-CNR
  • Johannes Kepler Universitaet Linz
  • LIIHS-IRIT
  • Lulea University of Technology
  • Middlesex University
  • SINTEF
  • Technical Research Centre of Finland
  • Technical University of Valencia
  • University College of London
  • University of Copenhagen
  • University of Cyprus
  • University of Iceland
  • University of Konstanz
  • University of Linz
  • University of Novi Sad
  • University of Oulu
  • University of Piraeus
  • University of Sunderland
  • Uppsala University

 

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si