E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Naziv Projekta: FAIN – Future Active IP Networks
Trajanje: 5/2000 – 7/2003
Spletišče Projekta: www.ist-fain.org

V letu 2004 smo zaključili z raziskavami na področju aktivnih storitev bodočih internetnih omrežij. Najpomembnejši rezultati so:

  • izvedba varnostne arhitekture aktivnega vozlišča,
  • delujoče prožno upravljavsko okolje in
  • ekonomska teoretična modela današnjega in bodočega trga storitev.

Prožno upravljavsko okolje smo izvedli kot skupek obstoječih in novih, »aktivnih« tehnologij. Uporabili smo aktivno vozlišče, razvito v okviru projekta FAIN, aktivno okolje SNAP in sklop upravljanja SNMP na odprti kodni platformi. Tem smo dodali potrebne integralne dele, ki omogočajo povezovanje omenjenih tehnologij ter zagotavljajo varnost pristopa.

Pomemben rezultat raziskav na področju aktivnih storitev je knjiga »Programmable networks for IP Service Deployment«, ki smo jo z drugimi partnerji projekta FAIN izdali pri mednarodni založbi Artech House. Za knjigo smo prispevali dve poglavji: o varnostni arhitekturi aktivnih vozlišč in o programabilnih omrežij.

Konzorcij FAIN je bil sestavljen iz naslednjih družb in univerze:

FAIN (IST 10561) is a research and development project operating under the umbrella of the IST programme. FAIN was cosponsored by the European Commission adn the National Science Foundation.

The FAIN developed an open, flexible, programmable and dependable (reliable, secure, and manageable) network architecture based on novel active and programmable node concepts. The FAIN network architecture was validated by deploying and exercising interoperable, active IP network nodes in a testbed environment. It supports new dynamic models of network control and management and a wide range of distributed applications and services. It proposed a new generic architecture for active and programmable networks with an innovative integration of active networking, distributed object and mobile agent technology. The architecture will be validated and evaluated in Pan-European trials with international links to USA. The project will present key recommendations and guidelines for EU policy.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si