E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: COURAGE – Cybercrime and Cyberterrorism European Research Agenda
Program: 7. okvirni program
Trajanje: 1. 5. 2014 – 30. 4. 2016

Cilj projekta COURAGE (Cybercrime and cyberterrorism European research agenda) je bil pripraviti predlog raziskovalnega programa na področju boja proti kibernetski kriminaliteti in kibernetskemu terorizmu za potrebe komisije EU. Kibernetska kriminaliteta je opredeljena kot aktivnost, pri kateri so računalniški in mrežni viri orodje, cilj ali prizorišče kriminalnega dejanja. Pri projektu smo imeli glavno vlogo pri analizi raziskovalnih vrzeli na tem področju, sodelovali pa smo tudi pri oblikovanju končne agende.

Glavne skupine identificiranih vrzeli pokrivajo kazniva dejanja, povezana s kršitvijo zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti računalniških sistemov; akterje ter njihovo motivacijo in aktivnosti; kazniva dejanja, povezana z vsebino in avtorskimi pravicami ter preventivne ukrepe za boj proti kibernetski kriminaliteti in kibernetskemu terorizmu. Vse skupaj smo identificirali 47 vrzeli, na primer neustrezno definicijo in harmonizacijo izrazov na področju kibernetske kriminalitete in kibernetskega terorizma, učinkovitost in uspešnost tehnologije za odkrivanje zlonamerne programske kode, tehnike za preprečevanje prevar in goljufij ter pravne okvire za boj proti digitalnemu kriminalu.

Eden od projektnih rezultatov je tudi knjiga z naslovom “Combatting Cybercrime and Cyberterrorism: Challenges, Trends and Priorities“, ki je izšla pri mednarodni založbi Springer.

novica_IJS_E5_slika

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si