E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Tekoči mednarodni projekti

Trajanje Projekt
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 DE4A – Digital Europe for All

Tekoči domači projekti

Trajanje Projekt
1. 1. 2019 – 31. 12. 2024 Raziskovalni program »Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki« (P2-0037)
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 Umetna inteligenca za kibernetsko varnost

Zaključeni mednarodni projekti

Trajanje Projekt
1. 11. 2019 – 30. 4. 2021 SI-PASS 2.0 – Integracija slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS
1. 2. 2018 – 31. 10. 2019 eID4U – eID for University
1. 1. 2018 – 30. 4. 2019 SI-PASS – Slovenian eIDAS Node and Integrated Services
1. 2. 2014 – 30. 4. 2018 EmployID – Scalable cost-effective facilitation of professional identity transformation in public employment services
1. 1. 2016 – 31. 5. 2018 SENTER – Strengthening European Network Centres of Excellence in Cybercrime
1. 11. 2016 – 31. 1. 2019 LIVE_FOR – Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud – LIVE_FORensics
1. 4. 2014 – 30. 4. 2016 COURAGE – Cybercrime and cyberterrorism European research agenda
6. 1. 2014 – 5. 1. 2016 DFET – Dynamic Forensics Evaluation and Training
1. 2. 2013 – 30. 9. 2015 STORK 2.0 – Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0
1. 2. 2010 – 30. 4. 2013 UNITE – UpgradiNg ICT excellence by strengthening cooperation between
research Teams in an enlarged Europe
1. 9. 2009 – 30. 8. 2012 Open Scout – Skill based scouting of open user-generated and community-improved content for management education and training
1. 9. 2008 – 28. 2. 2011 ICOPER – Interoperable Content for Performance in a Competency-driven Society, eContentPlus
1. 10. 2005 – 31. 12. 2008 iCamp – Innovative, inclusive, interactive & intercultural learning campus, FP6 EU
1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 SERENITY – System Engineering for Security and Dependability, FP6 EU
1. 1. 2004 – 31. 12. 2007 PROLEARN – Network of Excellence in Professional Learning, FP6 EU
1. 7. 2008 – 30. 6. 2009 GLOBE – Global Border Environment
1. 9. 2006 – 30. 11. 2007 BSUAV – Border Surveillance with Unmanned Aerial Vehicles
1. 11. 2003 – 30. 4. 2006 DAIDALOS – Designing Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent Optimised personal Services, FP6 EU
1. 9. 2002 – 31. 5. 2005 ELENA – Creating a Smart Space for Learning, FP5 EU
1. 3. 2000 – 31. 7. 2003 UNIVERSAL – UNIVERSAL Exchange for Pan-European Higher Education, FP5 EU
1. 6. 2001 – 30. 11. 2003 NASTEC – Building trust in networking in Newly Associated States through the use of secure information society technologies, FP5 EU
2001 – 2003 CADENUS – Creation and Deployment of End-User Services in Premium IP Networks, FP5 EU
1. 1. 2000 – 31. 12. 2001 HYPERGEO – Easy and friendly access to geographic information for mobile users, FP5 EU
1. 1. 1999 – 30. 4. 2001 ICE-CAR – Interworking Public Key Certification Infrastructure for Commerce, Administration and Research, FP4 EU
1995 – 1998 ICE-TEL – Interworking Public Key Certification Infrastructure for Europe, FP4 EU

Zaključeni domači projekti

Trajanje Projekt
1. 1. 2011 – 31. 12. 2013 Kompetenčni center CLASS
1. 7. 2011 – 30. 6. 2013 Platforma za sodelovanje v bodočem internetu
1. 5. 2010 – 30. 4. 2013 Pristopi za zagotovitev varnosti in zaupanja v novi generaciji P2P omrežij
1. 1. 2004 – 31. 12. 2008 Raziskovalni program “Tehnologije, storitve in poslovanje v omrežjih naslednje generacije” (P2-0037)
1. 1. 2007 – 30. 6. 2009 Gradniki izobraževalnih omrežij
2001 – 2006 Računalniška kriminaliteta v Sloveniji: analiza stanja in predlog ukrepov, CRP “Konkurečnost Slovenije 2001-2006”
  Center odličnosti za informacijske in komunikacijske tehnologije in storitve (RR1, RR4)
2005-2006 e-VINTER (Creating Innovative Learning Environment, e-skills and Competences Development for Supporting the Promotion of Informal Education in Lifelong Learning), National programme Phare 2003
2004 Varnost in zaščita podatkov v obrambnem informacijsko komunikacijskem sistemu, CRP “Znanje za varnost in mir 2004”
1. 9. 2002 – 30. 8. 2004 Uvajanje aktivnih storitev, CRP “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006”
2002 – 2003 Informacijsko tehnična podpora storitvam e-mestne uprave, Mestna občina Ljubljana
1. 1. 1999 – 31. 12. 2003 Raziskovalni program “Odprti sistemi in mreže” (P0-0537-0106)
1996 – 2001 Varnostne arhitekture v razvitih računalniških omrežjih, J2-7512

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si