E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Kako je Internet prišel v Slovenijo

Avtorica Borka Jerman Blažič je v knjigi “Don Kihotka na Slovenskem ali kako je internet prišel v Slovenijo”, izdani pri založbi e-Besede, podala izčrpen pregled o raziskavah za razvoj računalniških tehnologij v okviru razvoja uporabniku naravnanih računalniških mrež, ki so sedaj poznane kot omrežje internet.

Knjiga najprej razčleni potek raziskav na področju računalniških mrež in predstavi dolgoletno »vojno med omrežnimi skladovnicami protokolov«, ki je potekala med akademiki na zahodnem delu Atlantika in v Evropi. Dolgoletna vojna, ki je nekoliko upočasnila razvoj in prihod interneta v Evropo, se je končala leta 1991 z zmago komunikacijskega modela strežnik-uporabnik, ki je osnoven način komuniciranja v internetnih omrežjih. Prednost internetnega modela, ki je predstavljen v knjigi, so vmesniki za povezovanje s spodaj ležečo omrežno infrastrukturo, ki jo lahko sestavljajo rešitve različnih tehnologij. Omrežje internet nima centralnega upravitelja, saj so edina centralizirana struktura v internetu domenski strežniki, ki delujejo kot hierarhična drevesna infrastruktura in poskrbijo za učinkovito preslikavo imenskih naslovov, kot je “www.ijs.si” , v številčni internetni naslov.

V drugem delu knjige je avtorica predstavila dogajanja v domovini pred in v času osamosvojitve, ki so se prekrivala z dejanji za vzpostavitev akademskega omrežja z internetno povezavo. Knjigo dopolnjuje 100 originalnih dokumentov.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si