E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

MUPOSS

Različne platforme v oblaku še vedno nimajo ustrezno razvite rešitve za zagostavljanje varnost na različnih nivojih zaradi različnih težav, ki izhajajo iz tehničnih in človeških virov. Razvili smo rešitev za preverjanje avtentikacije in avtorizacije uporabnikov, ki temelji na enotni prijavi (SSO). Razvita rešitev omogoča overjanje uporabnikov in administratorjev na različnih platformah v oblaku. Rešitev omogoča uporabo različnih storitev v različnih oblačnih platformah z enkratno prijavo in omogoča enostavno upravljanje s podatki. Implementirana rešitev deluje na odprtokodni oblačni platformi OpenStack ter komercialni rešitvi VMware.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si