E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Najboljši prispevek na 13. mednarodni konferenci INTERNET 2021

Programski odbor konferenc Internet21, ki so potekale od 18.-22. julija 2021 v Nici, Francija, je podelil nagrado »Best paper« avtorjem referata » “Web Vulnerability in 2021: Large Scale Inspection, Findings, Analysis and Remedies«, Borki Jerman Blažič in Primožu Cigoju. Referat je rezultat raziskav v okviru doktorskega dela, ki so potekale v letih 2019 in 2020 in so bile namenjene razvoju orodja za odkrivanje ranljivosti v spletnih aplikacijah in javne storitve za obveščanje uporabnikov. Raziskave so pokazale, da je ranljivosti manj v regijah, kjer prebivalstvo v večjem odstotku obvlada digitalne veščine.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si