E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Obisk raziskovalcev iz Cipra

V okviru znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Ciper in Laboratorijem za odprte sisteme in mreže Instituta »Jožef Stefan« nas bodo med 18. in 20. oktobrom obiskali raziskovalci iz Cyprus University of Technology. Tema obiska bo kreativna multimodalna informacijska okolja za učenje na osnovi reševanja problemov.

Tags: ,

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si