E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Odpravljanje informacijske motnje

Naša sodelavka, dr. Tanja Pavleska, je objavila prispevek z naslovom “The good, the bad and the urgent – tackling information disorder”. Pojem informacijska motnja zajema lažne novice, zavajajoče vsebine, govorice, škodljive vsebine ipd. Vloženi so bili številni napori za boj proti motnjam informacij, saj je neposredno povezan z nekaterimi najpomembnejšimi vidiki našega vsakdanjega življenja: varovanje demokratičnih in družbenih vrednot, negovanje zaupanja v akterje, ki sodelujejo pri vzpostavljanju teh vrednot, uresničevanje temeljnih pravic in svoboščin in podobno.

Ceotno objavo si lahko preberete v spodnji povezavi
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=6206859

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si