E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Odsečni seminar: Predstavitveno predavanje dr. Žive Stepančič

Sodelavka v Laboratoriju za Odprte Sisteme in Mreže, dr. Živa Stepančič, je imela predstavitveno predavanje svojega dela z naslovom “Predstavitveno predavanje: Modeliranje potenciala prožnosti v pametnih omrežjih in statistična podpora v projektih”, v četrtek, 7. oktobra 2021. V okviru odsečnega seminarja so bili predstavljeni tako rezultati raziskovalnega dela kot  tudi trenutne naloge sodelavke na posameznih evropskih in industrijskih projektih, pri katerih sodeluje Laboratorij za Odprte Sisteme in Mreže. Predavanje je potekalo virtualno. 

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si