E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Samed Bajrić je raziskovalec v Laboratoriju za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan”. Njegova glavna raziskovalna področja so kriptologija in simetrična kriptografija s poudarkom na konstrukcije kriptografskih pomembnih Boolovih funkcij, ter šifrirni algoritmi z namenom uporabe na omejenih napravah.


IZOBRAZBA

 • Dr., Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, Slovenija, 2011 – 2014.
 • Uni., Univerza v Tuzli, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Tuzla, BiH, 2006 – 2010.

RAZISKOVALNA PODROČJA

 • Simetrična kriptografija
 • Boolove funkcije
 • Lahki šifrirni algoritmi

NAGRADE

 • Mladi raziskovalec v obdobju od januarja 2011 do julija 2014, sofinaciran s strani ARRS. Mentor: prof. dr. Enes Pasalic.

DELOVNE IZKUŠNJE

 • Raziskovalec v Institutu “Jožef Stefan”, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2017 –
 • Asistent za področje matematika, Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, 2015 – 2016.
 • Asistent za področje matematika, Univerza na Primorskem, FAMNIT, 2013 – 2016.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si