E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Andrej Jerman Blažič je diplomiral iz Organizacijse Informatike na Fakulteti za Organizacijske vede, Univerze v Mariboru. Magisteriral je na Mednarodni podiplomski šoli “Jožef Stefan” na področju Novi mediji in e-znanost. Trenutno dela kot raziskovalec v Laboratoriju za Odprte Sisteme in Mreže na Institutu Jožef Štefan, na področju e-izobraževanja in organizacijskega učenja. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v izobraževalne spletne aplikacije in informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju in razvoju spleta druge generacije.

Andrej Jerman Blažič graduated Computer Science at the Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor. He obtained his Master’s degree at the “jozef Stefan” International Postgraduate School, New Media and e-Science. He currently works in the Laboratory for Open Systems and Networks at Jožef Stefan Institute as a researcher in the field of e-learning and organizational learning. His current research is focused manly on applications of information and communication technology in education with focus on WEB 2.0, 3.0 technologies, standardization of e-learning and organizational learning. He is a postgraduate student at Jožef Stefan International Postgraduate School in Ljubljana.

IZOBRAZBA

Stopnja Leto Univerza
B. Sc. 1999 – 2005 Univerza v Mariboru, Fakulteta za Organizacijske Vede
M. Sc. 2007 – 2010 Institut “Jožef Stefan”, Mednarodna Podiplomska Šola Jožefa Štefana

PODROČJE RAZISKAV

  • e-učenje,
  • uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije v izobraževanju,
  • izobraževanje in prenos znanja,
  • upravljanje s človeškimi viri(HRM),
  • organizacijsko učenje in organizacije za učenje.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si