E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Prof. dr. Borka Jerman-Blažič je redna profesorica na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani in je vodja Laboratorija za odprte sisteme in mreže na Institutu “Jožef Stefan”. Laboratorij je pod njenim vodstvom že več kot desetletje vključen v številne projekte iz Okvirnih programov (4., 5., 6., 7.) Evropske Unije.

Je članica in predsednica številnih mednarodnih odborov organizacij in združenj, kot so TERENA, ISOC, IETF, AACE, IEEE, predsednica Slovenskega združenja za Internet – ISOC-SI ter predstavnica Slovenije v odborih CEN TC304 in ISO JTC1. Objavila je več kot 500 znanstvenih del, strokovnih študij in razprav v domačih in mednarodnih glasilih ter tri knjige, od katerih je eno založilo računalniško združenje Velike Britanije. Za svoje znanstvene dosežke je bila nagrajena z nagrado sklada Borisa Kidriča. Je stalni ekspert Evropske unije za področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in elektronskega poslovanja in aktivno sodeluje pri izvajanju programa Evropske unije “Človeku prijazna informacijska družba” ter v projektih in programih CEN. 

IZOBRAZBA

 • Dodiplomska izobrazba – B.Sc., University of Skopje, Faculty of Engineering, 1970
 • Magisterij – University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 1975
 • Doktorat – University of Zagreb, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 1981
 • Podoktorsko usposabljanje – State University of Iowa, Ames, U.S, 1982

DELOVNE IZKUŠNJE

 • Asistent na Univerzi v Skopju
 • Raziskovalka na Institutu “Jožef Stefan”
 • Gostujoči znanstvenik, Iowa State University
 • Predsednica Slovenskega Komiteja za Standardizacijo na področju IKT
 • Predsednica IST Organa za Standardizacijo v Sloveniji in bivši Jugoslaviji
 • CEN strokovnjak
 • Vodja projekta in generalni sekretar prve akademske mreže v nekdanji Jugoslaviji in projekt EUREKA COSINE
 • Predsednica WG na Internacionalizacija omrežnih storitev TERENA (Združenje Trans Evropskega raziskovalnega in akademskega omrežja)
 • Vodja Laboratorija za Odprte Sisteme in Mreže na Institutu “Jožef Stefan”
 • Redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru
 • Predsednica SETCCE sveta (Security Technology Competence Centre)
 • Predsednica NATO Napredna delavnica o varnosti v komunikacijah, September, 15-18, Bled Slovenija, 2003, in Portorož, maj 2001
 • Predsednica Programskega Odbora IFIP Konferenco: Varnost v Multimediji in Komunikacijah, Portorož
 • Predsednica slovenskega ISOC-SI
 • Predsednica Izvršnega Odbora Koordinacijskega Sveta Evropske ISOC-SI
 • Vodja skupine za IST Fain, NASTEC, CADENUS, UNIVERSAL in ELENA projektov od 5 FP, DIADEM in Prolearn iz FP6
 • Vodja projektne ekipe, ki je ustanovil prvo javno-ključ certifikacijske agencije (www.SI-CA.org) v Sloveniji in omogočila prenos znanja in izkušenj na vladni organi in ponudniki internetnih storitev v državi

ČLANSTVO

 • Članica ISO JTC1, JTC1 SC2 in SC22, in CEN TC 304
 • Članica IETF o Internacionalizaciji Omrežnih Storitev
 • Članica tehničnega odbora TERENA
 • Članica upravnega odbora ECC ISOC
 • Članica IKT EU Standardnega odbora
 • Članica upravnega odbora Akademske in raziskovalne mreže Slovenije
 • Članica SATENA
 • Članica znanstvenega sveta za inženirstvo, Slovenske agencije za raziskave
 • Članica Sveta za Informatiko, Ministrstvo za Zdravje
 • Članica Znanstvenega Odbora Evropskega Združenja Zasebnosti
 • Članica Internet Enterprises Experts Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE)
 • Članica programskega odbora World Wide Web konferenci, New York, ZDA, maj, 17-20, 2004, Virtualna Blaga konferenca, 2002, 2004,
 • Članica odbora FP7 Programa za Varnost
 • Vodja skupin in projektov s področja telematike, npr COSINE (Eureka 8), PASSWORD (Value), ICE-TEL, ICE-CAR, MAITS (Telematika), NICE, EPRICOM in EXPERT (AKTI), UNIVERSAL, HYPERGEO, ELENA in Fain (V. okvirni program), DAIDALOS, DIADEM in ProLearn, iCamp, od FP6, FOKUS-SIAT, E-VINTER iz programa Phare: Interreg postane digitalna ect.
 • Sodelovanje pri razvoju prava telekomunikacij Slovenije in slovenskega Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
 • Vodilni raziskovalec več raziskav in projektov za slovenske vlade na področju strateškega razvoja telekomunikacij in informacijske infrastrukture
 • Članica programe odborov, organizator mednarodnih konferenc in delavnic, recenzent neporavnanih časopisi in revije (Comp.Comm. IEEE revije o komunikacijah itd).

NAGRADE

 • Slovenska nagrada za znanstveno odličnost, 1986
 • IFIP and ACM (Thai Section) Plaque of appreciation, 1994
 • Nagrada za najboljši prispevek, IARIA CONFERENCE, 2006
 • Nagrada za raziskovalno delo pri Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani, 2009

PUBLIKACIJE

Več kot 500 objav v znanstvenih revijah, na konferencah, monografijah (IOS Press, Kluwer) itd. Več o publikacijah.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si