E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Spodaj lahko najdete objavljene publikacije za zadnjih pet let (obdobje od leta 2006 naprej). Celotno bibliografijo pa dobite tukaj.

1.01 Originalni znanstveni prispevek

 1. ARH, Tanja, KOVAČIČ, Matjaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Struktura ponudbe e-izobraževanja v Sloveniji. Organizacija (Kranj), 2006, letn. 39, št. 6, str. 393-401.
 2. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The ICT supported human capital development. WSEAS transactions on advances in engineering education, 2006, vol. 3, no. 10, str. 926-931.
 3. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Virtual learning environment for the support of life-long learning initiative. WSEAS transactions on advances in engineering education, 2006, vol. 4, no. 4, str. 737-743.
 4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, ARH, Tanja. iCamp – an approach for enabling interoperability of open source learning systems. WSEAS transactions on information science and applications, 2006, vol. 3, 12, str. 2403-2409.
 5. POREKAR, Jan, DOLINAR, Kajetan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Middleware for privacy protection of ambient intelligence and pervasive systems. WSEAS transactions on information science and applications, 2006, vol. 4, no. 3, str. 633-639.
 6. LAI-CHONG LAW, Effie, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, PIPAN, Matija. Analysis of user rationality and system learnability: performing task variants in user tests. Behav. inf. technol.. [Print ed.], 2007, vol. 26, no. 5, str. 421-436, doi: 10.1080/01449290500484559.
 7. JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej, KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Long-term trusted preservation service using service interaction protocol and evidence records. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2007, vol. 29, no. 3, str. 398-412.
 8. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Comparative study and techno-economic analysis of broadband backbone upgrading : a case study. Informatica (Ljublj.), 2007, vol. 31, no. 3, str. 279-284.
 9. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Application of multi-attribute decision making approach to learning management systems evaluation. Journal of computers, 2007, vol. 2, no. 10, str. 28-37.
 10. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, LAI-CHONG LAW, Effie, ARH, Tanja. An assessment of the usability of internet based education system in a cross-cultural environment : the case of interreg crossborder program in Central Europe. Journal of the American Society for Information Science and Technology. [Print ed.], 2007, vol. 58, no. 1, str. 66-75, doi: 10.1002/asi.20423.
 11. TURK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TRKMAN, Peter. Strategije za spodbujanje privzemanja širokopasovnega dostopa in storitev. Uporab. inform. (Ljubl.), jul./avg./sep. 2007, letn. 15, št. 3, str. 142-149, ilustr.
 12. JADRONJA, Krešimir, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Stimulating broadband deployment and adoption in EU. WSEAS trans. commun., 2007, vol. 6, no. 6, str. 383-389.
 13. POREKAR, Jan, DOLINAR, Kajetan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Middleware for privacy protection of ambient intelligence and pervasive systems. WSEAS transactions on information science and applications, 2007, vol. 4, no. 3, str. 633-641.
 14. BOJANC, Rok, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Towards a standard approach for quantifying an ICT security investment. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2008, vol. 30, no. 4, str. 216-222.
 15. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Techno-economic analysis and empirical study of network broadband investment : the case of backbone upgrading. Information systems frontiers. [Online ed.], 2008, vol. 10, no. 1, str. 103-110. http://dx.doi.org/10.1007/s10796-007-9059-y.
 16. BOJANC, Rok, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An economic modelling approach to information security risk management. Int. j. inf. manage.. [Print ed.], 2008, vol. 28, no. 5, str. 413-422.
 17. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok, DINEVSKI, Dejan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Pregled stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji. Organizacija (Kranj), 2008, letn. 41, št. 3, str. A155-A167.
 18. TURK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TRKMAN, Peter. Factors and sustainable strategies fostering the adoption of broadband communications in an enlarged European Union. Technol. forecast. soc. change. [Print ed.], 2008, vol. 75, no. 7, str. 933-951.
 19. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The development of research and innovation policies based on a benchmarking assessment : the case of mobile communications technology R&D in the new member states of the EU. Technol. anal. strateg. manag., 2008, vol. 20, no. 2, str. 201-216.
 20. TRKMAN, Peter, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. Factors of broadband development and the design of a strategic policy framework. Telecommun. policy. [Print ed.], 2008, vol. 32, no. 2, str. 101-115.
 21. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Web-hosting market development status and its value as an indicator of a country’s e-readiness. Telecommun. policy. [Print ed.], 2008, vol. 32, no. 6, str. 422-435.
 22. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. Odločitveni model za izbiro spletnega gostovanja – primer uporabe na slovenskem trgu. Uporab. inform. (Ljubl.), jan./feb./mar. 2008, letn. 16, št. 1, str. 69-77.
 23. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Evaluation cycle management – model for selection of the most applicable learning maganement system. WSEAS transactions on advances in engineering education, 2008, vol. 5, no. 3, str. 129-136.
 24. PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. New innovative e-way of vocational training in the field of mechatronics. WSEAS transactions on advances in engineering education, 2008, vol. 5, no. 11, str. 719-727.
 25. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A case study of usability testing – the SUMI evaluation approach of the EducaNext Portal. WSEAS transactions on information science and applications, 2008, vol. 5, no. 2, str. 175-181.
 26. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Advanced eVocational education of mechatronic professions. Int. j. educ. inf. technol., 2009, vol. 3, no. 1, str. 12-19.
 27. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Uvajanje širokopasovnih dostopovnih omrežij na podeželska območja = Deployment of broadband access networks in rural areas. Uporab. inform. (Ljubl.), jan./feb./mar. 2009, letn. 17, št. 1, str. 5-14.
 28. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Context-aware information broker for cloud computing. Int. Rev. Comp. Softw. (Testo stamp.), 2010, vol. 5, no. 1, str. 52-58.
 29. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, NOVAK, Franc. Social software tools in vocational e-learning : an empirical exploratory study. Int. Rev. Comp. Softw. (Testo stamp.), 2010, vol. 5, no. 6, str. 731-739.
 30. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, PETERNEL, Marija Mojca, DEBEVC, Matjaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Fostering the integration of web 2.0 technologies and E-learning in vocational education and training. WSEAS transactions on information science and applications, 2010, vol. 7, no. 2, str. 241-251.

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Security, data and privacy protection within the on-line services : threats and remedies. V: 30th CEIES seminar, Ljubljana, 1 and 2 June 2006. Consumer protection statistics, (Eurostat news, Theme, General and regional statistics). 2006 ed. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, str. 75-88.
 2. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Innovative remote laboratory in the enhanced E-training of mechatronics. V: KARTALOPOULOS, Stamatios V. (ur.). Circuits, systems, electronics, control and signal processing : proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control and Signal Processing (CSECS’08), Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 15-17, 2008, (Electrical and computer engineering series, A Series of reference books and textbooks). [S. l.]: WSEAS Press, cop. 2008, str. 93-97.
 3. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DEBEVC, Matjaž, PETERNEL, Marija Mojca. Enhancing in e-learning in vocational education and training with VET community portal. V: BULUCEA, Cornelia A. (ur.). Recent advances in e-activities, information security and privacy : proceedings of the 8th WSEAS International Conference on E-activities (E-ACTIVITIES ’09), proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Information Security and Privacy (ISP ’09), Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2009, (Electrical and computer engineering series). [S. l.]: WSEAS Press, 2009, str. 99-104.
 4. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. HIP – protokol za varnejšo mobilnost in večdomnost. V: UMEK, Anton (ur.), KOS, Anton (ur.), SODNIK, Jaka (ur.), HUDOBIVNIK, Alojz (ur.). Triindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 23 in 24. november 2009, Brdo pri Kranju. Širokopasovna mobilna omrežja : zbornik referatov, (VITEL). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2009, str. 74-77.
 5. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Poti in stranpoti prehoda v inovacijsko družbo. V: GLAVIČ, Peter (ur.), ŽEMVA, Boris (ur.). Posvet Položaj in vloga inženirjev v Sloveniji, Ljubljana, 20. oktobra 2009. Zbornik prispevkov na posvetu na institutu “Jožef Stefan”, 20. oktobra 2009. Ljubljana: Inženirska akademija Slovenije – (IAS), 2009, str. 71-76. 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, ARH, Tanja, KIESLINGER, Barbara, WILD, Fridolin, LAI-CHONG LAW, Effie. An approach in provision of interoperability of eLearning systems in enlarged EU – the case of iCamp project. V: Advanced international conference on telecommunications and International conference on internet and web applications and services (AICT/ICIW 2006) : 19-25 February, Guadeloupe, French Carribbean. Piscataway: IEEE, 2006, 7 str.
 2. TRKMAN, Peter, TURK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Achieving sustainable broadband in EU countries – influencing factors and strategic framework. V: KRISHNAMURTHY, Sandeep (ur.), ISAÍAS, Pedro (ur.). E-commerce 2006 : proceedings of the IADIS International Conference, Porto, Portugal, December 9-11, 2006. Porto: International Association for Development of the Information Society, 2006, str. 11-18.
 3. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The development cycle management – model for the assessment of the usability and applicability of learning management systems. V: LILLEMAA, Tiia (ur.). Is information technology shaping the future of higher education? : proceedings of the 12th International Conference of European University Information Systems, EUNIS 2006, 28-30 June 2006, Tartu, Estonia. Tartu: University of Tartu, cop. 2006, str. 325-332.
 4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, ARH, Tanja. Interoperability building of distance learning systems within the iCamp. V: MADUREIRA, Ana (ur.), STJEPANOVIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the WSEAS international conferences, Lisbon, Portugal, September 22-24, 2006. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, cop. 2006, str. 26-31.
 5. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. HCD suite – technology supported human resources development. V: BOUQUEGNEAU, Christian (ur.). 6th WSEAS Int. Conf. on Applied Computer Science (ACS’06), Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006, … [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006, str. 111-115.
 6. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Building efficient e-learning environment for supporting the promotion of lifelong learning and knowledge acquisition. V: BOUQUEGNEAU, Christian (ur.). 6th WSEAS Int. Conf. on Applied Computer Science (ACS’06), Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006, … [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006, str. 146-151. [COBISS.SI-ID 20393511]
 7. JADRONJA, Krešimir, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Broadband for all – how far we are?. V: BOUQUEGNEAU, Christian (ur.). 6th WSEAS Int. Conf. on Applied Computer Science (ACS’06), Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006, … [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2006. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006, str. 496-502. [COBISS.SI-ID 20420391]
 8. POREKAR, Jan, DOLINAR, Kajetan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A framework for systemic privacy protection in a pervasive platform. V: MASTORAKIS, Nikos E. (ur.), CECCHI, Antonella (ur.). 4th WSEAS Int. Conf. on Environment, Ecosystems and Development (EED’06) … [et al.]. Proceedings of the WSEAS International Conferences, Venice, Italy, November 20-22, 2006. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006, str. 539-336.
 9. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. An approach for backbone upgrading technology selection based on techno-economic evaluation model. V: First International Conference on the Digital Society, ICDS 2007 : 2-6 January 2007, Guadeloupe, French Caribbean. Piscataway: IEEE, 2007, 4 str.
 10. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A multi attribute decision support model for learning management systems evaluation. V: First International Conference on the Digital Society, ICDS 2007 : 2-6 January 2007, Guadeloupe, French Caribbean. Piscataway: IEEE, 2007, 5 str. [COBISS.SI-ID 20508199]
 11. TRKMAN, Peter, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. Factors of broadband development – the importance of enablers. V: SAPIO, Bartolomeo (ur.). A transdisciplinary conference organized by COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”, Moscow, Russian Federation, 23rd-25th May 2007. The good, the bad and the unexpected : The user and the future of information and communication technologies : Conference proceedings. [Moscow]: COST, 2007, 14 str.
 12. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. An efficicent e-learning environment in supporting lifelong learning. V: IST-Afrika : conference proceedings, 09-11 May, 2007, Maputo, Mozambique. 2007, 8 str.
 13. ARH, Tanja, DEBEVC, Matjaž, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. SUMI evaluation of the educaNext educational portal. V: 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics nad Communications (AIC’07), 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV7), 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC’07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26,2007. Proceedings. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007, 4 str.
 14. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Evaluation and selection of the most applicable learning management system. V: 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics nad Communications (AIC’07), 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV7), 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC’07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26,2007. Proceedings. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007, 5 str.
 15. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok, DINEVSKI, Dejan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Pregled stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji = Survey of the state of e-learning in Slovenia. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2007, 13 str.
 16. TRKMAN, Peter, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. Spodbujanje uporabe širokopasovnega dostopa do interneta = Acceleration of broadband adoption. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), BAJEC, Marko (ur.), POŽENEL, Jasna (ur.), INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca (ur.). Dnevi slovenske informatike, Portorož, 11.-13. april 2007. Z informatiko do novih poslovnih priložnosti : zbornik posvetovanja. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2007, 11 str.
 17. BOJANC, Rok, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Standard approach for quantification of the ICT security investment for cybercrime prevention. V: BERNTZEN, Lasse (ur.), SMEDBERG, Asa (ur.). The Second International Conference on the Digital Society, ICDS 2008 : February 10-15, 2008, Sainte Luce, Martinique. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2008, str. 7-14.
 18. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Model vpliva tehnološko podprtega organizacijskega učenja na uspešnost poslovanja podjetij. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), JEREB, Eva (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), PAGON, Milan (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). 27. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 113-120.
 19. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, NIZAMANI, Shahzad, DEW, Peter, DJEMAME, Karim. Informacijski posrednik virov za računalništvo v oblaku = Information resource broker for cloud computing. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik celotnih prispevkov]. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 78-89.
 20. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Informacijsko komunikacijske tehnologije in tehnološko podprto učenje kot dejavnik uspešnosti poslovanja podjetij. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 76-84.
 21. PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JEZERNIK, Karel. Virtual laboratory for practical work in the e-training process of mechatronics. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 1181-1188.
 22. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-learning and web 2.0 technologies in vocational education and training : the development of an EduCenter. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), PAAPE, Björn (ur.), FERJAN, Marko (ur.). 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2010, str. 65-75.
 23. PIPAN, Matija, LAI-CHONG LAW, Effie, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Use of eye tracking in the usability evaluation of the eLearning environment. V: ED-MEDIA 2010 : world conference on educational multimedia, hypermedia & telecommunications June 29 – July 2, 2010, Toronto, Canada. Chesapeake: AACE, 2010, str. 832-839. http://www.editlib.org/pv/34731.
 24. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The contribution of Web 2.0 technologies and eduCenter community portal to the raising the quality of vocational educational and training. V: ED-MEDIA 2010 : world conference on educational multimedia, hypermedia & telecommunications June 29 – July 2, 2010, Toronto, Canada. Chesapeake: AACE, 2010, str. 3255-3263. http://www.editlib.org/pv/35106.
 25. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The future of the internet : tussles and challenges in the evolution path as identified by EIFFEL think tank. V: BERNTZEN, Lasse (ur.). The Fourth International Conference on Digital Society includes CYBERLAWS 2010, The First International Conference on Technical and Legal Aspects of thee-Society, 10-16 February 2010 St. Maarten, Netherlands Antilles. ICDS 2010. [S. l.]: IEEE Computer Society: = Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, str. 25-30.
 26. AŽDERSKA, Tanja, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Providing trust and reputation in P2P network. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniske konference ERK …). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. B, str. 139-142.

1.16 Samostojni znanstveni prispevek v monografiji

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An approach in ERA building – the case of the project ALIPRO. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Exploiting the knowledge economy : issues, applications and case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, Vol. 3). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2006, zv. 2, str. 1775-1783.
 2. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Technology-enhanced learning : a strategic advantage for companies’ performance – the Slovenian case study. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, vol. 4). Amsterdam [etc.]: Ios Press, 2007, zv. 2, str. 1297-1304.
 3. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Model of impact of technology-enhanced organizational learning on business performance. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Collaboration and the knowledge economy : issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, vol. 5). Amsterdam … [etc.]: IOS Press, 2008, zv. 2, str. 1521-1528.
 4. PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Enhanced E-training in the field of mechatronics : the Slovenian case study. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Collaboration and the knowledge economy : issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, vol. 5). Amsterdam … [etc.]: IOS Press, 2008, zv. 2, str. 1543-1548.
 5. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The evaluation cycle management – method applied to the evaluation of learning management systems. V: SPILIOTOPOULOS, Tasos (ur.). Integrating usability engineering for designing the web experience : methodologies and principles. Hershey: Information Science Reference, 2010, str. 58-80.
 6. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. ICT and web 2.0 technologies as a determinant of business performace. V: AL-MUTAIRI, Mubarak S. (ur.), MOHAMMED, Lawan Ahmed (ur.). Cases on ICT utilization, practice and solutions : tools for managing day-to-day issues. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2011, str. 59-77.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si