E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: CONCORDIA – Cyber security cOmpeteNCe fOr Research anD InnovAtion
Program: HORIZON 2020
Trajanje: 1. 1. 2019 – 31. 3. 2023
Spletna stran: www.concordia-h2020.euProjekt CONCORDIA je projekt H2020, ki ga EU financira na področju raziskav in inovacij, ki postavlja ekosistem CONCORDIA, mrežo kompetenc za kibernetsko varnost z vodilnimi raziskovalnimi, tehnološkimi, industrijskimi in javnimi pristojnostmi za izgradnjo evropskega varnega, prožnega in zaupanja vredni ekosistem.

Oblikoval je načrt za kibernetsko varnost, da bi opredelil močne raziskovalne paradigme, naredil praktično eksperimentalno validacijo, razvoj prototipov in rešitev na agilen način za hitro prepoznavanje uspešnega, a tudi neuspešnega razvoja izdelkov. Razvija rešitve naslednje generacije za kibernetsko varnost s celovitim celostnim pristopom, ki temelji na podatkih, od pridobivanja podatkov, prenosa podatkov in uporabe podatkov ter obravnavanja osredotočenih na naprave, omrežne, programske in sistemske, podatkovne in podatkovne varnost, osredotočena na aplikacije in osredotočene na uporabnika.

CONCORDIA identificira tržne rešitve in razvija pionirske tehnike za popoln razvoj njihovega transformativnega potenciala in razvija sektorske (vertikalne) in medsektorske (horizontalne) industrijske pilote z gradbenimi inkubatorji. Poleg tega sproži odprte razpise, ki podjetnikom in posameznikom omogočajo, da s svojim razvojem poudarijo svoje rešitve. Njen svetovalni odbor sestavljajo vodje industrije, standardizacije, politike in politike, ki dajejo strateške nasvete in se povezujejo z možnimi strankami in uporabniki razvitih rešitev, drugih projektov in raziskovalnih pobud ter pomembnimi institucijami za standardizacijo in certificiranje.

CONCORDIA tako posreduje med več skupnostmi, saj imajo različne skupnosti različne prioritete in perspektive. Končni cilj je vzpostavitev evropskega izobraževalnega ekosistema za kibernetsko varnost. CONCORDIA zato razširja tradicionalne tečaje usposabljanja z novimi virtualnimi tečaji (MOOCs in SPOCs) in različnimi dejavnostmi ozaveščanja, vključno z razvojem šolskih učnih načrtov, tekmovanji, kibernetskimi razponi. Nenazadnje zagotavlja strokovno znanje evropskim oblikovalcem politik in industriji.

Partnerji CONCORDIA:

  • Koordinator: RESEARCH INSTITUTE CODE, Nemčija
  • 50+ partnerjev iz vse Europe

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si