E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: DE4A – Digital Europe for All
Program: Obzorje 2020
Trajanje: 1. 1. 2020 – 31. 4. 2023
Spletna stran: https://de4a.eu


Cilj projekta je olajšati prehod na evropske čezmejne digitalne javne storitve, ki pokrivajo različne sektorje in udeležence, okrepiti zaupanje v javne ustanove ter povečati njihovo učinkovitost in zmanjšati administrativna bremena in stroške.

Pri projektu sodeluje 23 organizacij iz 10 držav (Avstrija, Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska). Slovenijo predstavljajo Institut “Jožef Stefan”, Ministrstvo za javno upravo RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS in Univerza v Mariboru.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si