E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: EkoSMART
Program: ESRR 2014-2020
Trajanje: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2019

Laboratorij za odprte sisteme in mreže je sodeloval pri triletnem nacionalnem projektu EkoSmart, ki se je osredotočal na področje zdravja, mobilnosti, aktivnega življenja in dobrega počutja. V sklopu šestih delovnih sklopov je bil razvit ekosistem, kjer bo z inovativnimi rešitvami IKT omogočeno bolj kakovostno in varnejše življenje posameznikov in skupnosti.

Eden izmed sklopov je zajemal Elektronsko Mobilno Zdravje (EMZ), kjer so bili operativni cilji osredotočeni na informacijske tehnologije za podporo celotni oskrbi, podporo na domu, mobilno spremenljanje vitalnih in okoljskih podatkov, razvoj metod in algoritmov ter IKT računalniških okolij.

Odsek je deloval v delovni skupini za razvoj metod in algoritmov. Med drugim so bili raziskovalni izzivi razvijanje algoritmov in mehanizmov varovanja podatkov zbranih v posameznih programih ter aplikacije strojnega učenja za odkrivanje bolezenjskih stanj in inteligentne podpore pri procesih zdravljenja.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si