E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: EmployID – Scalable & Cost-effective Facilitation of Professional Identity Transformation in Public Employment Services
Program: 7. okvirni program
Trajanje: 1. 2. 2014 – 31. 1. 2018
Spletna stran: http://employid.eu/

Osrednja tema raziskovalnega projekta je inovativen izkoristek potenciala novih in naprednih IKT za krepitev delovanja EU zavodov za zaposlovanje. Projekt je namenjen izključno zaposlenim na EU javnih zavodih za zaposlovanje in bo stremel k izboljšanju njihove strokovne prakse ter storitev. V času visoke brezposelnosti so se EU javni zavodi za zaposlovanje že odzvali na spreminjajoče se zahteve lokalnih, regionalnih in nacionalnih trgov dela. Rezultati tega projekta bodo tako namenjeni dopolnjevanju obstoječih orodij, prilagoditvi in preprečevanju dodatnega obremenjevanja zaposlenih ter izboljšanju učinkovitosti ustaljenih delovnih praks ZRSZ in drugih EU zavodov za zaposlovanje.

 

Vmesni rezultati projekta (po koncu drugega leta) so lepo predstavljeni v knjigi z naslovom Empowering Change in Public Employment Services: The EmployID Approach.

employid-book-fp

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si