E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: iFLEX – Intelligent Assistants for Flexibility Management

Program: Obzorje H2020-EU.3.3.1. – Reducing energy consumption and carbon footprint by smart and sustainable use, H2020-EU.3.3.4. – A single, smart European electricity grid

Trajanje: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2023

Spletna stran: https://www.iflex-project.eu/Cilj projekta iFLEX je pooblastiti potrošnike energije, tako da jim omogoči čim lažje sodelovanje v programih odziva na povpraševanje, v katerih prilagajajo svojo porabo energije v odziv na signale ali spodbude, ki prihajajo od akterjev na področju energije, kot so cenovni signali ali bonitete.

Da bi podprl potrošnika pri upravljanju, kdaj in kako biti prilagodljiv, projekt razvija inteligentnega osebnega pomočnika, imenovanega iFLEX Pomočnik. Pomočnik je programska agencija, ki obvladuje vso kompleksnost sistemskih interakcij in optimizira udobje, stroške energije ter okoljski odtis v imenu potrošnika in v skladu z željami potrošnika. Čeprav potrošnik popolnoma obvladuje prilagodljivost, je delovanje lahko popolnoma avtomatizirano, tako da potrošnik vsakodnevno ne potrebuje ničesar storiti.

Odzivnost uporabnikov je odločilni factor v ekonomiji. Možnost odziva omogoča uporabnikom vplivati na cene storitev in dobrin z večanjem ali manjšanjem povpraševanja glede na njihove potrebe, želje in situacije na trgu. Posebej je to pomembno za energetski trg, vendar vpliv na povpraševanje ni optimalno izkoriščen. Omogočiti odzivnost uporabnika in posledično njegov vpliv na energetski trg je eden izmed ciljev Evropskega projekta iFLEX. Za dosego tega cilja se v okviru projekta razvija inovativno programsko okolje, s katerim lahko uporabnik bolje upravlja z lastno porabo in se odziva na potrebe energetskega sistema in različnih interesnih skupin. Validacija iFLEX razvojnih tehnologij bo potekala na terenu s pilotnimi skupinami v treh različnih klimatskih Evropskih regijah.

Konzorcij petih slovenskih partnerjev:

  1. Elektro Celje d.d.
  2. Elektro Celje Energija d.d.
  3. Zveza Potrošnikov Slovenije
  4. Smart Com d.o.o.
  5. Institut Jožef Stefan

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si