E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: iFLEX – Intelligent Assistants for Flexibility Management

Program: Obzorje H2020-EU.3.3.1. – Reducing energy consumption and carbon footprint by smart and sustainable use, H2020-EU.3.3.4. – A single, smart European electricity grid

Trajanje: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2023

Spletna stran: https://www.iflex-project.eu/Odzivnost uporabnikov je odločilni factor v ekonomiji. Možnost odziva omogoča uporabnikom vplivati na cene storitev in dobrin z večanjem ali manjšanjem povpraševanja glede na njihove potrebe, želje in situacije na trgu. Posebej je to pomembno za energetski trg, vendar vpliv na povpraševanje ni optimalno izkoriščen. Omogočiti odzivnost uporabnika in posledično njegov vpliv na energetski trg je eden izmed ciljev Evropskega projekta iFLEX. Za dosego tega cilja se v okviru projekta razvija inovativno programsko okolje, s katerim lahko uporabnik bolje upravlja z lastno porabo in se odziva na potrebe energetskega sistema in različnih interesnih skupin. Validacija iFLEX razvojnih tehnologij bo potekala na terenu s pilotnimi skupinami v treh različnih klimatskih Evropskih regijah.

Konzorcij petih slovenskih partnerjev:

  1. Elektro Celje d.d.
  2. Elektro Celje Energija d.d.
  3. Zveza Potrošnikov Slovenije
  4. Smart Com d.o.o.
  5. Institut Jožef Stefan

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si