E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: SI-PASS 2.0 – Integracija slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS
Program: Instrument za povezovanje Evrope
Trajanje: 1. 11. 2019-30. 4. 2021
Spletna stran: http://cef.si-pass.si

Glavni cilj projekta SI-PASS 2.0 je povezati 6 obstoječih javnih in zasebnih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS in jih pripraviti na dostop in uporabo s strani uporabnikov iz drugih držav članic EU. Storitve sodijo na področja e-uprave, zdravstvenega zavarovanja, občin in finančnih storitev.

Pri projektu sodeluje sedem slovenskih institucij:

  1. Institut “Jožef Stefan”,
  2. Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije,
  3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije
  4. Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije,
  5. SETCCE,
  6. Sigmateh,
  7. ILIRIKA.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si