E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime programa: Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbenoekonomski vidiki (P2-0037)
Program: ARRS
Trajanje: 1.1. 2019 – 31.12. 2024

Program, ki povezuje področji telekomunikacij in poslovnih ved, zagotavlja raziskovalne in razvojne rezultate na področju interneta prihodnosti in na njem slonečih storitev in aplikacij. Raziskave potekajo v treh sklopih: koncepti in arhitekture, aplikacije in storitve, poslovne vede in ekonomske študije.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si