E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: Umetna inteligenca za kibernetsko varnost

Program: Ciljni raziskovalni program “CRP 2021”

Trajanje: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022


Med novejše tehnologije, ki obetajo učinkovitejše zagotavljanje kibernetske varnosti, prištevamo tudi umetno inteligenco (UI). Cilji projekta so analizirati stanje na področju uporabe UI za kibernetsko varnost, primerjati stanje v Sloveniji glede na EU in razviti svet, identificirati (morebitna) področja, kjer ima Slovenija primerjalne prednosti oz. razvojni potencial, ter pripraviti predloge za usmeritev za razvoj na obravnvanem področju. Projekt sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Urad vlade za informacijsko varnost.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si